2021-01-17 Niedziela, II Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-01-17 Niedziela, II Tydzień zwykły

HOMILIA

Niedziela, II Tydzień zwykły, Rok B, I

(J 1, 35-42)


SPOTKANIE, KTÓRE ZMIENIA WSZYSTKO

Bóg mieszka wszędzie tam, gdzie się Go wpuści.

(Rabbi Menachem Mendel)

Tą Ewangelią możemy się naprawdę rozradować.

Bóg jest tym, który przychodzi…

– Spotkałeś Go, kiedy?
– Doświadczyłeś Go, kiedy?
– Rozmiłowaliście się Jego obecnością?
– Zostawiliście wszystko, jak Jan z Andrzejem.
Może chodziłeś za innym nauczycielem i opuściłeś go, jak ci dwaj uczniowie opuścili Jana Chrzciciela, by pójść za Jezusem?
Przed laty poznałem Barbarę. Skończyła studia. Mijały lata, a ona była sama. Na jednym ze SDM spotkała Włocha, który ją zaprosił do siebie. Pojechała. Była dwa tygodnie. Poznała rodzinę i lepiej poznała jego. Po powrocie napisała do niego list. Tłumaczyłem go. Jedno zdanie pamiętam do dziś: „Moje serce poznało miłość Chrystusa i nie może się oddać sercu pogańskiemu”. Zerwała ze względu na Chrystusa.
Masz takie doświadczenie? Czy uczyniłeś coś, za czym stał Chrystus?

Może jesteś w Kościele, myślisz o sobie, że jesteś osobą wierzącą, a może tak naprawdę, głęboko w sercu nie wybrałeś Chrystusa… Może chodzisz na liturgię, a być może w życiu na co dzień nie chodzisz za Nim? Wiara to wybór, i wierność temu wyborowi!

Dwa pytania

Czego szukam będąc w Kościele? Zastanawiałeś się nad tym kiedyś? Przychodzisz do kościoła, ale czego tu szukam? Przychodzisz tylko wypełnić prawo? Bo tak wypada, bo taki zwyczaj? Postaw sobie to pytanie. Czego szukam przychodząc do Jezusa?

Czego szukacie?” Jezus z pewnością zaskoczył ich tym pytaniem! Odpowiadają klasycznie po żydowsku pytaniem na pytanie: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Jezus w późniejszym nauczaniu podał trzy adresy swojego zamieszkania: Eucharystia, człowiek ubogi: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,24), i wspólnota Kościoła: „Gdzie dwóch albo trzech jest zebranych w Imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Pod tymi trzema adresami mieszka Chrystus. Ale z pewnością ten, kto ma oczy szeroko otwarte przez wiarę, dostrzeże o wiele więcej miejsc Jego „zamieszkania”.

Bóg mieszka „w sercu skruszonym” i w „błogosławieństwie” – tak dodają inni nauczyciele Izraela. A w psalmie czytamy, że Bóg mieszka w swojej chwale (26, 8) czy w chwale swojego ludu. Żyd, kiedy przekazuje wiarę dziecku, zawsze mówi: „w błogosławieństwie!” Prośmy Pana, aby dał nam łaskę nieustannego błogosławienia Boga!

Jeden z apoftegmatów Ojców Pustyni opowiada, że jakiś młodzieniec chodził od mnicha do mnicha w potwornej spiekocie. Przyszedł do groty jednego starca, a ten ze środka zapytał: „Czego chcesz?” Młodzieniec odpowiedział pytaniem: „Czy tu mieszka miłosierdzie?” Na to starzec: „Coś powiedział?” „Czy tu mieszka miłosierdzie Chrystusa?” Na to starzec bierze swój worek i mówi do młodzieńca: „Chodźmy go szukać”. Porzuca wszystko i razem idą szukać miłosierdzia Chrystusa.

Bóg mieszka w miłosierdziu! Módlmy się, aby ci, którzy szukają Chrystusa, mogli Go znaleźć w miłosierdziu mieszkającym w naszym domu.

Pamiętasz swoją godzinę?

Jak było ważne to wydarzenie, skoro Ewangelista pamięta nawet godzinę. Myślę o moich godzinach… Masz taką godzinę spotkania z Bogiem?

Komu Bóg powywracał życie do góry nogami, czy też przeszedł przez nie jak tornado, albo zburzył świat budowany od lat, ten musi pamiętać… nawet godzinę! Dlatego nie dziwi pamięć Ewangelisty, nie dziwi zapisany taki mały szczegół… około godziny dziesiątej. Błogosławiona godzina!

Słyszałem ostatnio czyjeś wyznanie: jeszcze chyba nie miałem takiej godziny, dlatego moje życie wygląda tak, jak wygląda. Może i tej godziny nie było, ale na pewno przyjdzie…

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
12
MAR
Rekolekcje trzeźwościowe – 1

Zapraszamy na spotkanie skierowane wszystkich, którzy szukają... czytaj więcej

Dorośli

Godzina rozpoczęcia 18:00

19
MAR
Rekolekcje dla osób w związkach niesakramentalnych

Zapraszamy na Rekolekcje dla osób w związkach... czytaj więcej

Dorośli

Godzina rozpoczęcia 17:00

26
MAR
Pojednanie z utraconym dzieciństwem

Sesja "Pojednanie z utraconym dzieciństwem" prowadzona jest w ramach... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

Droga życia

„Nie wychodź na świat, wróć do siebie samego: we wnętrzu człowieka mieszka prawa.”
(św. Augustyn)
< POCZTÓWKA Z DĘBOWCA >

Foto z Dębowca

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >