2021-01-08 Piątek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-01-08 Piątek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim

HOMILIA

Piątek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok B, I

(Mk 6, 34-44)


Pięć chlebów i dwie ryby

Podobnie jak chleb ziemski dzięki wezwaniu Boga nie jest już zwykłym chlebem, ale Eucharystią, a składa się z dwóch elementów, ziemskiego i niebieskiego, tak też i my przyjmując Eucharystię, wyzbywamy się zniszczalności, a otrzymujemy nadzieję zmartwychwstania.

św. Ireneusz

Jezus, ujrzał liczne tłumy. Podstawowym słowem tej Ewangelii jest pytanie: „jak za dwieście denarów kupić chleba, kiedy jest pięć tysięcy mężczyzn?” Dwieście denarów, to było dwieście dniówek pracy. Dwieście denarów było za mało, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać.

Wy dajcie im jeść!

To wydarzenie przywołuje wezwanie ze Starego Testamentu: Idźcie do Józefa! Świat jest głodny! Jezus mówi dziś na nas: do Kościoła, do pasterzy, do prezbiterów: Wy dajcie im jeść!! My mamy dać jeść.

Pięć chlebów i dwie ryby

U Żydów liczba pięć oznaczała Torę. Tora, to są pouczenia ojca, który kocha swoje dzieci. Tora, to Pięcioksiąg Mojżesza, i każda z tych ksiąg ma swoje znaczenie.

Księga Rodzaju – mówi mi, jaki jest mój początek. Skąd jestem, gdzie jest źródło mojego życia. Że moim ojcem jest Bóg w niebie, który mnie kocha i troszczy się o wszystko dla mnie.

Księga Wyjścia – zwana też Księgą imiona, która tak się zaczyna: Oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy zaś przyszedł ze swoją rodziną: Ruben, Symeon, Lewi, Juda; Issachar, Zabulon i Beniamin: Dan, Neftali, Gad i Aser. Bóg zna mnie po imieniu. Zna moje życie. Kocha mnie i wyprowadza mnie z niewoli.

Księga Kapłańska – W księdze tej opisano bardzo mało Wydarzeń. Jednymi z najważniejszych słów są wielokrotnie powtarzane słowa Bądźcie świętymi. Tu poznajesz jakie jest twoje powołanie i co Bóg chce z tobą zrobić. Chce uczynić cię świętym.

Księga Liczb – czas marszu prze pustynię. Na pustyni Bóg daje wszystko. Tylko tam się przekonasz, że Bóg jest. Jeżeli nie jesteś na pustyni, to będziesz szukał pokarmu na zewnątrz albo w sobie. Wtedy zobaczysz: „że nie samym chlebem żyje człowiek”, ale „Słowem, które pochodzi z ust bożych”.

Księga Powtórzonego Prawa – jej centrum jest dziesięć przykazań. Bóg wypowiada Dziesięć słów, które są drogą. Dziesięć słów, to nie tyle są przykazania, ile to są obietnice.

Dwie ryby, to są „Dwa przykazania miłości”, czyli Shema Izrael. Będziemy nasyceni, kiedy będziemy mieli miłość do Boga i do bliźniego.

Chleb

Skąd weźmiemy chleba, gdzie go kupimy? Jezus odpowiada: z góry, od Boga.
Jezus polecił ludziom usiąść. Siada człowiek wolny. W języku greckim, usiąść oznacza położyć się. Izraelici, jako ludzie wolni, spożywali pokarm na leżąco. Na czym się położyli? Na trawie. Przypomina to Psalm 23: „Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach”.
Chlebem, który nas nasyca jest Chrystus. On jest chlebem na życie wieczne.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
12
MAR
Rekolekcje trzeźwościowe – 1

Zapraszamy na spotkanie skierowane wszystkich, którzy szukają... czytaj więcej

Dorośli

Godzina rozpoczęcia 18:00

19
MAR
Rekolekcje dla osób w związkach niesakramentalnych

Zapraszamy na Rekolekcje dla osób w związkach... czytaj więcej

Dorośli

Godzina rozpoczęcia 17:00

26
MAR
Pojednanie z utraconym dzieciństwem

Sesja "Pojednanie z utraconym dzieciństwem" prowadzona jest w ramach... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

Droga życia

„Nie wychodź na świat, wróć do siebie samego: we wnętrzu człowieka mieszka prawa.”
(św. Augustyn)
< POCZTÓWKA Z DĘBOWCA >

Foto z Dębowca

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >