2016-01-06 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2016-01-06

HOMILIA

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość
Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie
pierwsze jej ślady spotykamy już w III w.
Jej ważność wynika z faktu, że zawiera w sobie to wszystko, co składa
się na dojrzałe rozumienie i przeżywanie wiary. Ewangeliczny opis odkrywa
najważniejsze aspekty naszej wiary.

Uroczystość Epifanii
jest świętem objawienia Jezusa tym wszystkim ludziom sprawiedliwym, którzy w
każdej epoce szczerym sercem Go szukają. Jest to czas, w którym narodzony w
Betlejem Syn Boży jest rozpoznany i adorowany przez przedstawicieli narodów
świata.

Podróż ze Wschodu,
poszukiwania, gubienie i odnajdywanie drogi, odwiedziny Zbawiciela wyznaczają
etapy, które narody i poszczególni ludzie muszą pokonać, aby spotkać Zbawiciela
świata. Gwiazda, światło nie są rzeczami przeszłości, one także dzisiaj
wyznaczają historię wiary każdego z nas.

Mędrcy uczą, że stałość i wytrwałość, przede wszystkim w
wierze jest niemożliwa bez ofiary i wyrzeczenia. Właśnie one rodzą ogromną
radość kontemplowania Boga.

Dzisiaj również
poszukujący Zbawiciela mogą zobaczyć gwiazdę w nauczaniu i sakramentach
Kościoła, w znakach czasu, w mądrych słowach i dobrych radach, które razem
tworzą odpowiedź na nasze pytania o zbawienie i Zbawiciela.

Mędrcy i Herod reprezentują dwa odmienne sposoby podejścia
do nowo narodzonego Króla. Herod jest władcą nowoczesnym opierającym swoją
władzę na rozporządzaniu życiem ludzi, Mędrcy upatrują siły w poszukiwaniu i
dążeniu do Prawdy.

Spotkanie z Jezusem i uznanie w Nim Mesjasza owocuje
wybieraniem innych dróg. Na tym polega także
nawrócenie.

Ks. Zbigniew Pałys MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >