2016-01-03 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2016-01-03

HOMILIA

Dziś pierwsza niedziela pierwszego miesiąca nowego roku. Wszystko przed nami.
Wyruszamy w kolejną podróż w nieznane. Ale nieznane tylko z naszej strony.
Bóg bowiem wie i zna tę drogę, On nas na nią zaprasza, On chce z nami tą drogą
iść. On przychodzi do nas i dziś ze Swoim Słowem Życia.

Spróbujmy przełamać to Słowo, podzielić się Nim jak
się dzieli chlebem na drogę.

Staję zdumiony głębią fragmentu listu św. Pawła do Efezjan z dzisiejszej liturgii Słowa.
Każde zdanie, każde słowo jest ważne, niezwykłe, pełne ciepła, miłości,
nadziei.

Kim jest Bóg? Kim jest człowiek stworzony na Jego
obraz i przeznaczony do tak wielkiej zażyłości, do bliskości? Jak wielki to
dar być przybranym synem Boga, przez synostwo Jezusa Chrystusa! Jakie
wybranie ale jakie też zadanie i zobowiązanie!

Ja jestem przybranym synem samego Boga! Tak, to prawda, bo o tym zapewnia mnie On sam przez
Ducha Świętego w Słowie, które stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Zamieszkało i mieszka wciąż. Teraz, dzisiaj, tutaj, gdziekolwiek jestem i
cokolwiek robię.

Jak to przełożyć na codzienność? Jak żyć tą prawdą, która powala, onieśmiela,
zobowiązuje? Pomaga nam w tym św. Paweł zwracając się nie tylko do
Efezjan 2000 lat temu, ale do Ciebie i mnie z tym ogromnym zaangażowaniem
emocjonalnym i miłością w sercu. On, który zawierzył Jezusowi i dla Niego
poświecił całe swoje życie po nawróceniu pod Damaszkiem:Usłyszawszy o waszej
wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie
zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich,
aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrościobjawienia
w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak
byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały
Jego dziedzictwa wśród świętych.

Odwagi! Powiedz na to twoje: Amen!!!

ks. Henryk Kuman MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >