2016-01-02 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2016-01-02

HOMILIA

2
stycznia, 2016

Sobota
Jan
Chrzciciel pomaga nam w przyjęciu Jezusa i Kościoła: Ja nie
jestem Mesjaszem, ani Eliaszem, ani jednym z wielkich proroków.
Czego potrzebujemy, aby przyjąć Jezusa, Syna Bożego, Świętego i
aby przyjąć Kościół, który składa się z ludzi, z grzeszników?
Potrzebne są dwie cnoty: pokora i prawdomówność. Nie
można udawać Jezusa, czy rościć sobie by mieć Jego autorytet. On
jest Chrystus, Syn Boży, Bóg a ja, nie jestem nikim innym jak
słabym, ograniczonym stworzeniem. Chrystus jest Święty a ja
biedny i słaby grzesznik. Tak, Chrystus jest Panem .. a ja robię co
w mojej mocy, aby iść za Nim. Kościół jest złączony z
Chrystusem, jest także złączony z ludźmi, grzesznikami. Jest
bardzo pożyteczne, wręcz konieczne by chcieć i potrafić to
rozróżnić, jednocześnie widząc i wierząc w rzeczywistą
obecność Chrystusa w swoim Kościele.

Jan
Chrzciciel uczy nas uznania wielkości i świętości Jezusa, a
jednocześnie uczy nas uznania i przyjęcia naszej małości,
słabości, kruchości. Jan ma tak duży szacunek do Jezusa, że nie
czuje się godnym uczynić gestu jaki czynili niewolnicy względem
swych panów: rozwiązywanie rzemieni ich sandałów. Czułość i
intymność relacji z Bogiem broni nas od grzeszenia brakiem
szacunku, brakiem czci względem Boga. Postawa czci wobec daru jakim
jest Wcielony Syn Boży, czerpie z gestu jaki Jezus uczynił swoim
uczniom po wieczerzy, kiedy umył im nogi. Bóg w swoim Synu
upokorzył się przed człowiekiem, służąc nam swoją miłością.
Św. Jan Chrzciciel wzywając do nawrócenia, do radykalnej przemiany
życia przygotowuje nasze serca na przyjęcie Wcielonej Miłości.
Oto Boże Narodzenie w naszych sercach.
ks.
Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >