2016-01-01 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2016-01-01

HOMILIA

Początki są zawsze trudne. Tak mówimy, i jest to prawda. Ale
też, że na początku wszystko wygląda ładnie i pięknie, a potem. I to też
prawda. W seminarium mówiono nam, że jeżeli kleryk wypada na piątkę, to
księdzem będzie tylko na czwórkę.

I oto mamy pierwszy dzień Nowego, już 2016 Roku. I znowu
początek. Jaki będzie ten rok? Trudny czy łatwy, na piątkę, czwórkę czy może już
na trójkę. Co nam przyniesie?

Odpowiedź zależy od nas i tylko od nas. Ze strony Boga mamy
gwarancję błogosławieństwa, opieki, pomocy, co więcej decyzją Papieża, zastępcy
Chrystusa na ziemi, będzie to czas Miłosierdzia.

A z mojej strony? To jest ważne, tu jest problem, od mojej
odpowiedzi, od moich decyzji, od moich osobistych wyborów zależy w dużej mierze
przebieg tego roku. Ku czemu lub komu nadstawię ucha? Jakie słowo będzie dla
mnie codziennym pokarmem? To przez duże S, czyli Boże Słowo, czytane, słuchane,
medytowane, przyjmowane w posłuszeństwie wiary przez Kościół i w Kościele? Czy
może wciąż to przez małe s, kłamliwe, zmanipulowane, skażone grzechem,
nieprawością, przewrotnością? Problem
jest w tym, ze obydwa te słowa są do siebie bardzo podobne na pierwszy rzut
oka. Co więcej, to drugie, przez małe s, jest bardziej atrakcyjne, proponuje
szybkie i łatwe rozwiązania, jest dostępne od razu, jak reklama proszku czy
środka na ból działa od razu, przynosi ulgę, radość, itp. A to pierwsze boli,
stawia wymagania, oskarża, wzywa do nawrócenia, obnaża moją słabość, pokazuje
moją małość i ograniczoność. Ale jednocześnie, jak dobry lek, choć gorzki i
cierpki na początku, potem naprawdę i na trwało przynosi ulgę i leczy, daje
radość i pokój, jakiego się nawet nie spodziewamy.

Wybór należy zawsze do mnie. I tylko do mnie. Św. Paweł
przypomina i zapewnia zarazem: Nie jesteś już niewolnikiem,
ale synem. Jeśli zaś synem, to dziedzicem z woli Bożej.

Panie, pomóż mi przeżyć ten rok 2016, jakikolwiek on będzie, jako syn i
dziedzic Królestwa Bożego, a nie, jako niewolnik. Cokolwiek się w tym roku
wydarzy, pomóż mi nie stracić wiary i ufności w Twoje Miłosierdzie. Pomóż iść
przez życie z rozpromienionym czołem, bogatym w Twoją łaskę, jako Twój wyznawca
i świadek. I obdarzaj mnie Twoim Pokojem. Amen.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co my chcemy.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >