2015-12-31 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-12-31

HOMILIA

31 grudnia
2015 r., czwartek
Siódmy dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

Chwałą Boga jest człowiek żyjący,
a życiem człowieka jest oglądanie Boga
(św. Ireneusz)

Nie posiadamy
żadnego obrazu Boga, jedynym Jego obrazem i podobieństwem jesteśmy my jeśli
jesteśmy przed Jego obliczem. On jest naszym naturalnym miejscem, w którym
czujemy się najlepiej; jeśli nie jesteśmy w Nim, to tak, jakbyśmy byli zawsze w
nieodpowiednim miejscu, obcy nawet samym sobie. Prolog Ewangelii św. Jana,
który dzisiaj słyszymy, przypomina dlaczego i jak Jezus Chrystus przyszedł, aby
ukazać nam Boga. Jest to hymn na cześć Słowa, które jest światłem i życiem
wszystkiego. Czytając ten hymn można odnieść wrażenie, że jesteśmy niesieni na
skrzydłach orła do bardzo odległego i wysoko osadzonego miejsca, które mimo
dystansu jest naszym domem. Rzeczywiście w Słowie Boga jest nasza ojczyzna.
Jezus poprzez znaki i nauczanie w Ewangelii opowiada nam o Ojcu, jedynie Jezus
jest uprawniony ukazać nam Ojca ponieważ jest Jego Synem. Przylgnięcie do
Jezusa lub odrzucenie Go, oznacza dla nas przyjęcie lub odrzucenie prawdy o
tym, iż jesteśmy dziećmi Boga. Czy rzeczywiście na codzień noszę w sobie
świadomość tego, skąd wyszedłem? Czuję, że jestem synem Boga stworzonym dla
Jego chwały?

Na początku
było Słowo

Słowo, mowa,
odróżnia człowieka od zwierzęcia; słowo jest fundamentem porozumienia, miłości
i wolności. Jednak słowo może być narzędziem kłamstwa, zniszczenia, egoizmu i
prowadzić do niewoli. Słowo dociera do rozumu i woli człowieka i zachęca go do
bycia i działania. Słowo Boga jest jak ziarno, które rodzi synów Bożych ale
człowiek jest wolny i może dorzucić Słowo i stać się synem złego! Niech płynie
zmego serca nieustanna modlitwa, abym nie stawał się synem złego, ale
Synem Boga, który miłuje i uzdalnia do miłowania.

Słowo, które
mówi do nas i udziela nam dary

Bóg mówi!
Jest to stwierdzenie fundamentalne, absolutnie poruszające i odkrywcze, które
przebija z całego Pisma Świętego. Jest to coś niezwykle ważnego, bez czego
nie mógłbym posiadać żadnej osobistej relacji z Nim. Bóg bezwarunkową decyzją,
wolną i darmową inicjatywą odsłonił zasłonę, która Go okrywała; objawił się
także i każdemu znas, abyśmy mogli nawiązać z Nim relację; objawił się,
aby ofiarować nam swoje cudowne dary, jak to przedstawia św. Ireneusz z Lyonu:
Na początku Bóg stworzył człowieka żeby miał komu ofiarować swoje dary.

ks. Jacek
Pawłowski MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie wystarczy znać dobro, trzeba je praktykować.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >