2015-12-25 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-12-25

HOMILIA

Słowo zamieszkało wśród nas

Przeżywamy Boże
Narodzenie w szczególnym roku, Roku Miłosierdzia. Spróbujmy zatem
z tej perspektywy spojrzeć na wydarzenie z Betlejem. Rodzi się Bóg,
Miłosierdzie w czystej postaci przychodzi na świat. Więcej, przez
to, że Słowo stało się Ciałem, Miłosierdzie nie pozostaje
czymś zewnętrznym wobec świata, któremu przychodzi ze zbawczą
pomocą, ale jego integralną częścią. Świat jest zbawiany
niejako od wewnątrz przez Chrystusa, Wcielone Słowo.
Nieraz podziwiamy
ludzi czyniących miłosierdzie. Zauważmy, że najwięksi herosi
miłosierdzia nie pozostawali z dala od tych, którym służyli, ale
za wszelką cenę, obok konkretnej pomocy, pragnęli swoje życie
zjednoczyć z życiem potrzebujących, zaniedbanych, niepojednanych z
Bogiem i ludźmi. Matka Teresa przeniosła się ze schludnego
klasztoru do dzielnic biedy, by być przy umierających, niezależnie
od ich wyznania. Franciszkanie z Bronxu zrobili podobnie. Brat Albert
Chmielowski zamieszkał w krakowskiej ogrzewalni dla bezdomnych, a
znani w Polsce ewangelizatorzy o. Enrique i o. Antonello w
niebezpiecznych brazylijskich slumsach. Nie są oni jednak
oryginalni. Naśladują jedynie swojego Mistrza, który opuściwszy
niebiański majestat stał się jednym z nas i to najuboższych.

Wezwanie Roku
Miłosierdzia z pewnością zawiera również ten wymiar naśladowania
Wcielonego Słowa Bożego, Wcielonego Miłosierdzia: nie stać z
boku, nie czynić miłosierdzia zdalnie, w białych rękawiczkach, co
nieraz może być nawet poniżające dla potrzebujących, lecz
uczestniczyć w ich życiu. Zaryzykować pojednanie z tymi, którzy
są w jakiś sposób niebezpieczni dla nas, może nie w kryminalnym
znaczeniu, ale budzą nasz lęk, wywołany uprzednimi zranieniami.
Czy tak pojęte przeżywanie miłosierdzia nie jest zarazem wezwaniem
do pełni życia, pełni człowieczeństwa na wzór Syna Bożego?

ks.
Grzegorz Szczygieł MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >