2015-12-22 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-12-22

HOMILIA

Wielbić i radować się. Dwie postawy, dwa sposoby przeżywania relacji z
Bogiem. Wydają się tak oczywiste, tak proste. A jednak… Czy umiemy tak żyć,
między uwielbieniem Boga a radością z Jego obecności w naszym życiu?

Maryja nie tylko wyśpiewała swój
Magnificat, ale umiała nim żyć. Od tego decydującego momentu w Jej życiu i w
dziejach Wszechświata, kiedy to na pytanie Boga samego, Ona, pokorna
Służebnica, odpowiedziała FIAT, aż po krzyż, na którym umierał Jej niewinny,
najświętszy Syn, i dalej po swoje wniebowzięcie.

A po drodze była Kana Galilejska,
słowa Jezusa "któż jest moją matką", słowa tłumu "przez
belzebuba wyrzuca złe duchy", odrzucenie Jej Syna przez przywódców i
naród, "na krzyż z nim, nie chcemy takiego króla". I wciąż ten
refren, śpiewany życiem przez Maryję:
"Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu
moim".

Wszędzie i zawsze. Uczmy się tego od
Maryi w naszej codzienności. Ona nam to podpowiada na kilka dni przed Bożym
Narodzeniem, aby "nasza radość była pełna", a nie tylko połowiczna
czy powierzchowna, płytka i dziecinna. Wielbić i radować się w Panu, to
głęboko, owocnie i w prawdzie przeżywać relację z moim najlepszym Ojcem i Jego
Synem, w Duchu Świętym.

ks. Henryk Kuman MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkie



Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >