2015-12-19 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-12-19

HOMILIA

Zaufać, aby wychwalać miłosierdzie
Boże.

Zapowiedź
narodzin Jana Chrzciciela miała miejsce w okresie panowania Heroda Wielkiego, który
z woli Rzymian rządził Palestyną. Bohaterami wydarzenia opisanego w Ewangelii
jest Zachariasz i jego żona Elżbieta. Zachariasz należał do kapłańskiej klasy
Abiasza. Dawid podzielił kapłanów na 24 oddziały, które kolejno sprawowały kult
w świątyni przez dwa tygodnie w roku. Żona Zachariasza, Elżbieta, pochodziła
także z rodu Aarona. Oboje pochodzili więc z zacnego pokolenia Lewiego.
Szlachetne pochodzenie zobowiązuje. Małżonkowie będąc sprawiedliwi wobec Boga zachowywali
nienagannie wszystkie przykazania i przepisy Pańskie. Elżbieta będąc
niepłodna musiała wiele wycierpieć z tego powodu, gdyż nieposiadanie dzieci u
Izraelitów było hańbą. Ze względu na podeszły wiek małżonków poczęcie i
narodziny syna byłyby wielkim cudem i darem miłosiernego Boga.

Cud
ten stał się prawdopodobnie w dzień szabatu, świadczy o tym duża ilość ludzi na
dziedzińcu. Kapłan Zachariasz znajdował się w miejscu Świętym świątyni, aby,
złożyć ofiarę kadzenia (składano ją dwa razy dziennie; o wschodzie słońca i o
godzinie trzeciej po południu). Zjawienie się anioła było dla kapłana
niespodziewanym doświadczeniem potęgi Boga, stąd strach w jego sercu. Zachariasz
przebywając w miejscu świętym był reprezentantem całego narodu i modlił się nie
tyle o syna dla siebie co modląc się w imieniu narodu błagał o wybawienie z
niewoli. Anioł przyszedł jako ambasador Boga, aby odpowiedzieć na prośbę
kapłana. O wysłuchaniu prośby świadczą dwa szczegóły. Syn narodzi się z
podeszłej w latach i niepłodnej matki a sam Bóg nada mi imię Jan, co oznacza:
Bóg daje łaskę -okazuje miłosierdzie. W imieniu zawarta nadana przez Boga
misja. Zadaniem Jana było zainicjowanie ery zbawienia, ery miłosierdzia Bożego.
Jan ma być wielkim, ze względu na swoją świętość oraz na urząd. Jego zadaniem
będzie przygotowywać lud na przyjście Zbawiciela przez wzywanie do nawrócenia i
pokuty oraz chodzenie przed Panem w duchu i z mocą Eliasza i wskazywanie na
Niego. Zachariaszowi jako kapłanowi znana była zapowiedź przyjścia Mesjasza z
Księgi Malachiasza. Słysząc obietnicę narodzin upragnionego syna usłyszał
jednocześnie słowa potwierdzające nadejście czasów mesjańskich. Zaufanie Bogu i
uwierzenie w tę dobrą nowinę przerosło go. Zaczął wątpić. Poprosił o znak
potwierdzający prawdziwość radosnej nowiny. Znak otrzymał. Był on z jednej
strony karą zaś z drugiej pomocą na drodze do całkowitego zaufania Bogu. Po
jego powrocie do domu (tradycja mówi, iż było to Ain Karem) zaczęła się
spełniać przepowiednia anioła. Trwające pięć miesięcy ukrywanie się Elżbiety
było podyktowane pragnieniem podziękowania Bogu w klimacie ciszy za wielki dar
dziecka.

Historia Zachariasza przypomina historię Maryi. Z
jedną poważną różnicą. Maryja nie miała chwili zwątpienia, prosiła o
wyjaśnienie, ale nie prosiła o znak potwierdzający. Zachariasz po zawahaniu się
w wierze zaniemówił. Maryja okazała Bogu posłuszeństwo i wyśpiewała hymn
uwielbienia błogosławiąc Boga w Jego miłosierdziu.

Abyśmy w Roku miłosierdzia mogli śpiewać hymn, chwaląc
Boga bogatego w miłosierdzia potrzebujemy wcześniej zaufać. Jezu ufam Tobie.

ks.
Roman Gierek MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >