2015-12-18 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-12-18

HOMILIA

Imię Jezus –
Jahwe zbawia

Tyle rzeczy, tyle różnych sytuacji,
tyle osób z ich historią, problemami, złudzeniami, grzechami, nadziejami,
trwaniem w wierności Prawu… I w tej trudnej do rozszyfrowania dla człowieka
gmatwaninie jest obecne, pewne, wierne działanie Boga. Nawet człowiek
sprawiedliwy jakim jest Józef czuje, że to co się wydarzyło jest ponad jego
siły, możliwości… I wtedy Bóg posyła Anioła ze słowami:Nie bój się
wziąć do siebie Maryi…
Jezus jest w tym wszystkim najważniejszy.On Sługa Boży jest Sługą
Izraela. On zbawił nas od naszych grzechów, więc nazywamy GoBogiem-z-nami,Emmanuelem.

To w Jezusie, Bóg przezwyciężył kryzys
Izraela i przywrócił związek między Bogiem a jego ludem w formie Nowego
Przymierza. Narody pogańskie, widząc, że Bóg jest ze swoim ludem przyszły na
Syjon.

I są błogosławione, szczęśliwe.

A niespodzianką, jaką Bóg "ukrył"
w posłanym Mesjaszu jest to, że posłał swojego Jednorodzonego Syna. W Nim też
przybrał nas za swoje dzieci. Bóg jest szczęśliwy gdy może nam robić
niespodzianki. To takie proste dla Kogoś kto kocha! Uwierz w to! I nie bój się
wziąć do siebie przychodzącego Boga.Dzisiaj jest twoja szansa! Józef
uwierzył i wszedł w posłuszeństwo słowu Anioła. Jeżeli Go przyjmiesz, nie tylko
ty będziesz szczęśliwy ale także twoi bliscy. Nie może być inaczej boImię
Jezus zbawia.

ks. Antoni Skałba MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Jeśli ci Bóg nie wystarczy, to co cię zaspokoi?”
(św. Augustyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >