2015-12-18 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-12-18

HOMILIA

Imię Jezus –
Jahwe zbawia

Tyle rzeczy, tyle różnych sytuacji,
tyle osób z ich historią, problemami, złudzeniami, grzechami, nadziejami,
trwaniem w wierności Prawu… I w tej trudnej do rozszyfrowania dla człowieka
gmatwaninie jest obecne, pewne, wierne działanie Boga. Nawet człowiek
sprawiedliwy jakim jest Józef czuje, że to co się wydarzyło jest ponad jego
siły, możliwości… I wtedy Bóg posyła Anioła ze słowami:Nie bój się
wziąć do siebie Maryi…
Jezus jest w tym wszystkim najważniejszy.On Sługa Boży jest Sługą
Izraela. On zbawił nas od naszych grzechów, więc nazywamy GoBogiem-z-nami,Emmanuelem.

To w Jezusie, Bóg przezwyciężył kryzys
Izraela i przywrócił związek między Bogiem a jego ludem w formie Nowego
Przymierza. Narody pogańskie, widząc, że Bóg jest ze swoim ludem przyszły na
Syjon.

I są błogosławione, szczęśliwe.

A niespodzianką, jaką Bóg "ukrył"
w posłanym Mesjaszu jest to, że posłał swojego Jednorodzonego Syna. W Nim też
przybrał nas za swoje dzieci. Bóg jest szczęśliwy gdy może nam robić
niespodzianki. To takie proste dla Kogoś kto kocha! Uwierz w to! I nie bój się
wziąć do siebie przychodzącego Boga.Dzisiaj jest twoja szansa! Józef
uwierzył i wszedł w posłuszeństwo słowu Anioła. Jeżeli Go przyjmiesz, nie tylko
ty będziesz szczęśliwy ale także twoi bliscy. Nie może być inaczej boImię
Jezus zbawia.

ks. Antoni Skałba MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >