2015-12-16 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-12-16

HOMILIA

Dobre pytanie

Zmieniają się ci księża w parafii,
szczególnie w parafiach prowadzonych przez zakonników. Jeden rok, trzy lata.
Jak jest "dobry", to zawsze jest za krótko. Jak jest "nie do
ludzi" to lepiej, że został przeniesiony. Jedni przedstawiają, inni
zasłaniają Boga. Biedni ci Słudzy Pana: wymaga się od nich boskich atrybutów.
Ale to Bóg jest celem, a kapłani tylko narzędziami. Bóg przez proroka Izajasza
przypomina:Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność
i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Zadaniem zwiastuna dobrej
nowiny w parafii jestpodnieść mocno swój głosi wołać:oto
Pan Bóg przyjdzie z mocą.

Naprawdę przyjdzie?

Błogosławiony, kto we Mnie nie zwątpi

Tego roku też nosisz w sercu
pytanie:Czy On jest tutaj? Przyszedł? Czy też kiedy indziej mamy Go
oczekiwać?
A w tym czasie głoszone są rekolekcje adwentowe, sprawowana jest Eucharystia, w
czasie której Wcielony udziela się w swojej Krwi i swoim Ciele, przebaczane są
grzechy w spowiedziach zorganizowanych i indywidualnych, głoszone jest Słowo
Boże, głoszone są katechezy dla dorosłych i młodzieży, i najważniejsze – są
ciągle ci, którzy to chcą robić.
Dobrzy czy słabi, duchowni czy świeccy. Takimi dysponuje Pan…

Błogosławiony, kto we Mnie nie zwątpi.
Dzisiaj…

ks. Karol Porczak MS (St Ives, Wielka Brytania)

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >