2015-12-09 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-12-09

HOMILIA

Źródło życia

Patrząc na nasze życie możemy zauważyć pewne rozdarcie, z jednej
strony jest u nas wiele pięknych pragnień, bardzo szczerych i głębokich, a z
drugiej proza życia, czyli sytuacje w których nie stajemy na wysokości zadania.
Jest to prawda o nas, różnie do tego podchodzimy, jedni bardzo głęboko to
chowają, chcąc być postrzegani jako ci, którym wszystko w życiu wychodzi. Inni
mają większy dystans do siebie, starają się, ale gdy coś się nie układa
potrafią przyznać się do tego, stanąć w prawdzie.

I do jednych i do drugich Pan Jezus dzisiaj kieruje to wezwanie:
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię. Woła do nas, zaprasza nas, abyśmy Jemu oddawali to wszystko co przeżywamy:
radości i smutki. Jeśli tylko z tym wszystkim przyjdziemy do Niego, z wiarą i
ufnością Mu to oddamy, ofiarujemy, będzie nas prowadził, a wówczas znajdziemy
ukojenie dla dusz naszych.

Adwentowy czas, to zaproszenie dla nas, do życia tą prawdą, że Bóg chce
wchodzić w nasze życie. Jest większy od całego wszechświata, gwiazd na niebie,
a jednocześnie chce być bliski mojemu życiu. Prorok Izajasz wymownie mówi
dzisiaj do nas: Ci co zaufali Panu, odzyskują siły. Jeśli czujemy się
utrudzeni, oddajmy Panu to co przeżywamy, z ufnością zaprośmy Go do swojego
życia. Słowo Boże nie kłamie i to o czym dzisiaj mówi, może stać się faktem w
naszym życiu.

ks. Grzegorz Ozga MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >