2015-12-08 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-12-08

HOMILIA

Niepokalana Drzwi Święte Miłosierdzia

Grzech wzbudza strach

Adam po grzechu boi się śmiertelnie. Tylko dlatego odzywa się jeszcze do
Boga, że jego pamięć nie pozwoliła mu zapomnieć przyjemności i dobra płynących
z przyjaznego obcowania z Bogiem przed grzechem. Jednak drży ze strachu i
broniąc się oskarża Ewę. Ta też się boi i oskarża węża. Ten natomiast nie boi
się, tylko jest wściekły i atakuje: gryzie piętę każdemu człowiekowi, mimo
tego, że jest już pokonany. Mimo grzechu Bóg nie zmienia swojego stanowiska w
stosunku do człowieka. Chce mu zawsze pomóc, chce go ocalić, chce jego
szczęścia i wiecznego trwania z Nim w ponownej przyjaźni.

Obietnica spełniona i ogłoszona

Maryja Dziewica pozostaje dla nas, grzesznych, przypomnieniem o tym, że to,
co stanowi istotę jej świętości niepokalane poczęcie jest wynikiem
uzyskanej od Boga łaski. Ona jest tym, kim każdy z nas powinien być, gdyby nie
było grzechu pierworodnego. Maryja została przed tym grzechem ustrzeżona, ale
każdy inny człowiek jest przez Bożą łaskę uwolniony od grzechu pierworodnego i
podtrzymywany w świętości. Ale powinniśmy mówić tak, jak to robiła Niepokalana:
Oto jestem, niech mi się stanie, Boże, według Twego słowa! i przyjmować Sakramenty
Kościoła: chrzest, bierzmowanie, przebaczenie grzechów, Eucharystię Każdy z
nas otrzymuje w nich pełnię łaski, czyli dokładnie tyle, ile potrzeba, aby
wypełnić obowiązki swojego powołania. Tej łaski nigdy nie brakuje ponieważ ze
strony Boga nie ma księgowych. Bóg ma tylko jedną, ale potężną śluzę łaski: Najświętsze
Serce Jezusa. Kluczem do otwarcia tej śluzy jest przyznanie się do grzechu i
gotowość do przyjęcia Miłosierdzia Boga przebaczającego każdy grzech.

Drzwi święte

Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia w dniu dzisiejszym i otwarcie
Drzwi Świętych w całym świecie – dzisiaj w Rzymie, w następną niedzielę w
każdej diecezji świata – to gotowość Kościoła do dystrybucji Bożego
Miłosierdzia w uproszczony sposób: przez przekroczenie takich drzwi.

Niektórzy będą się śmiali, że jest to głupie. Inni będą przypominali, że
Kościół bardzo źle rozporządzał odpustami w przeszłości bo odpusty sprzedawał.
Nie ma co ukrywać, że tak się nie myśli albo że tak nie było.

Ale

Syryjczyk Naaman otrzymał polecenie, by po długiej podróży tylko zanurzył
się w Jordanie, aby odzyskać zdrowie.
Niewiele brakowało, aby tego nie zrobił: bo to było głupie. Ale ta śmiechu warta
czynność odebrała mu trąd. A odzyskanie zdrowia nie jest głupie!

Kościół przez swój grzech sprzedawania odpustów nie zaprzeczył niewątpliwej
wartości darowania kar doczesnych, które ja, jeszcze żyjący, albo inna dusza
zmarła musielibyśmy odpokutować w Czyśćcu. Zdarza się, że tylko na taką pomoc można
już liczyć!

Śmiechu warte, karygodne. Tak! To prawda!

Ale Bóg potrafi przez głupotę i grzech przekazywać łaskę. Dlaczego? Dlatego,
że On jest Bogiem. Daje, pomaga, wspiera, przebacza, apeluje, upomina

Do czasu

ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >