2015-12-05 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-12-05

HOMILIA

Życia nie można zmarnować

W
piątek 4 grudnia TVP 1 wyemitowała film dokumentalny o polskich misjonarzach z
zakonu franciszkanów Zbigniewie Strzałkowskim i Michale Tomaszku. Zostali oni
zamordowani przed 24 laty przez działającą w Peru komunistyczną bojówkę Sendero Luminoso. Dziś, w sobotę 5
grudnia o 16.00 czasu polskiego zostali ogłoszeni błogosławionymi razem z
włoskim księdzem Alessandro Dordim, który zginął kilkanaście dni po nich.

Męczennicy

Ojcowie
posługiwali w Pariacoto niewielkim miasteczku położonym w Andach na wysokości
1300 m n.p.m. Wytrwale odwiedzali 72 kaplice i kościoły rozrzucone wysoko w
górach. Wszędzie czekali ludzie potrzebujący Ewangelii i sakramentów. Franciszkanie
karmili głodnych, pomagali materialnie ubogich. Wspomagali rozbudowę i
wyposażanie biednych wiejskich szkół. Uczyli Indian profilaktyki związanej z
panującą w tamtym rejonie cholerą. Zdobywali leki i wozili zakażonych do
szpitali. Nic dziwnego, że szybko zdobyli zaufanie miejscowej ludności. Równie szybko
zwróciła się przeciw nim wrogość komunistycznych partyzantów ze Świetlistego
Szlaku. Terroryści twierdzili, że zakonnicy głosząc pokój, Ewangelię, miłość
Boga i do człowieka, usypiali rewolucję, tak że miejscowi nie chcieli do niej
dołączyć.

Ojcowie
zginęli 9 sierpnia 1991 r. Po wieczornej Mszy św. partyzanci otoczyli klasztor,
związali franciszkanów i wywieźli za wioskę. Tam zabili ojców strzałami w tył
głowy. W chwili śmierci o. Michał miał trzydzieści jeden lat. Na ciele o dwa
lata starszego o. Zbigniewa sprawcy zostawili kartkę z napisem: Tak umierają
sługusi imperializmu. Obaj zostali pochowani w kościele w Pariacoto.

W imieniu Jezusa

Dzisiejsza
Ewangelia pokazuje nam wrażliwość Jezusa na potrzeby ludzi bezbronnych,
zagubionych i udręczonych. Chrystus chciał, by jego troskę dzieliło także grono
Dwunastu. Głoszenie Dobrej Nowiny, uzdrowienia i wskrzeszenia otwierały drogę
do serc i coraz więcej ludzi szło za Jezusem. Zbawiciel nakazał więc, by prosić
o nowych żniwiarzy, którzy zadbają o wielki plon Królestwa Bożego.

Od
zmartwychwstania Jezusa, kiedy Kościół zaczął docierać na krańce świata, ciągle
przybywa ludzi spragnionych Słowa dającego życie wieczne. Nakaz Jezusa był i
jest aktualny. Ci nowi żniwiarze to kapłani, którzy wspierając następców
Apostołów biskupów, kontynuują misję samego Jezusa. Choć czasem ich posługa
karmi się chlebem ucisku i wodą utrapienia, Jezus Dobry Pasterz nigdy nie
zostawi ich samych.

Kontrrewolucja dobra na Adwent

Adwent
to nie tylko przygotowanie do Bożego Narodzenia. Każdy Adwent pomaga nam
przygotować się do powtórnego przyjścia Chrystusa, które nastąpi kiedyś na
końcu czasów. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że Chrystus ogłosił
Królestwo Boże na ziemi i ma ono ciągle wzrastać.

Marksistowscy
terroryści twierdzili, że ojcowie byli wrogami rewolucji. Owszem, stanęli na
drodze postępu rewolucji. Ich kontrrewolucją było posłuszeństwo charyzmatowi
zakonnemu i powołaniu, którym obdarzył ich Jezus. Polscy franciszkanie zrobili
wiele, by Królestwo Boże rozwijało się także w Pariacoto.

Wiele
osób zaświadcza, że modli się prywatnie za ich wstawiennictwem. U grobu o.
Zbigniewa ludzie proszą o zdrowie, a przy grobie o. Michała nie brakuje dzieci.
Posługę, którą franciszkanie pełnili za życia, kontynuują po śmierci. Ich życie
nie zostało zmarnowane.

ks. Grzegorz Zembroń MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie wystarczy znać dobro, trzeba je praktykować.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >