2015-12-02 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-12-02

HOMILIA

I
Tydzień Adwentu, Środa02 grudzień 2015
To trzydniowe przebywanie z
Jezusem, karmiąc się Jego słowem, jest podobne do Jego trzech dni
przebywania w łonie ziemi. Jest to czas trwania w zaufaniu Bogu, że
nie zawiedzie, że zwycięży, że nie da zginąć tym, którzy w Nim
pokładają nadzieję. Ponieważ Ojciec nie pozostawił swojego Syna
w mocy śmierci lecz trzeciego dnia powstał z martwych to, nie
pozostawi w śmierci tych, którzy są przez wiarę złączeni z Jego
Synem. A to oznacza, że sam Bóg daje nowe życie i daje pokarm na
drogę. Pan Bóg, nie robi cudów dla samych cudów. On nie jest
showman’em. Ten spektakl – Pascha, który Bóg dokonał w Swoim Synu i teraz dokonuje poprzez Kościół,
ma na celu zrodzenie nowego człowieka i nakarmienie go życiem
prawdziwym.

A ci, których On karmi
swoją Miłością w darze Ciała i Krwi, stają się uzdolnieni do
dziękczynienia Bogu całym swoim życiem. Z ludzi chromych,
ułomnych, niewidomych, niemych i biednych na wszelakie sposoby,
stają się Jego ludem. Sami są zadziwieni tym czego Bóg w nich
dokonał, wyrywając ich z wszelkiego rodzaju niemocy, śmierci,
bezsilności, grzechu.
Dzisiaj, Pan Bóg przez
Swojego Syna, spełnia w Kościele to, co zapowiedział przez proroka
Izajasza: Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej
górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z
najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej
górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun,
który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy
śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie
hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł.ks. Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia
26-28 maj - Nowe życie w Duchu Świętym
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Najświętsza Panna chroni mnie zawsze, gdy tylko Ją wezwę. Jeśli nachodzi mnie niepokój czy też mam jakiś kłopot, to od razu zwracam się do Niej — i zawsze, jak najczulsza z Matek, zajmuje się moimi sprawami.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >