2015-12-01 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-12-01

HOMILIA

Dzieło Ducha Świętego

Największą tajemnicą wiary chrześcijańskiej jest prawda o
Trójcy Świętej. Jeden Bóg, ale w Trzech Osobach. Nigdy dość rozmyślania nad tą
objawioną prawdą wiary. Dzisiejsze czytania odnoszą się do Trzeciej Osoby
Trójcy Przenajświętszej, czyli do Ducha Świętego. Uzupełniają się one,
pokazując Jego działanie i skutki tego działania.

Najpierw już prorok Izajasz głosi, że będzie to Duch
obdarowujący, hojny, pełny, zaspokajający nasze najskrytsze pragnienia, co
więcej przekraczający je, dostępny dla każdego. Opisując Jego działanie,
pokazuje, iż dotyczyć ono będzie rzeczywistości na pozór niedających się pogodzić,
po ludzku sprzecznych, niemożliwych, przeciwnych naturze. A jednak
życiodajnych, odpowiadających głębokim pragnieniom ludzkiej natury, takim jak:
pokój, radość, przebaczenie, pojednanie, obdarowanie, pomoc, itp.

Myślę, iż często próbujemy dosłownie brać ten tekst, i wtedy
staje się on dla nas niemożliwy do zrealizowania i nierealny. Ale chodzi tu
przecież o stwierdzenie, iż po ludzku jest rzeczą niemożliwą przebaczyć
wrogowi, pojednać się z kimś, kto mi wyrządził krzywdę, nie upominać się o
swoje, choć mi się to prawnie należy, itp. To jest ten wilk i jagnię, dziecko i
żmija, lew i wół. Nie łudźmy się, że możemy to osiągnąć o własnych siłach.
Tylko Duch Święty może tego dokonać i On to czyni, jeśli Mu tylko na to
pozwalamy.

Jezus żyje w Duchu Świętym i tego Ducha posyła i Nim
obdarowuje. On na sobie pokazuje skutki Jego działania. Jak wspaniała musiała
być ta scena: Jezus rozradował się w Duchu Świętym. On Syn Boży rozradował się
w Duchu i wspólnie wychwalali Ojca.I tę radość przekazał swoim uczniom, podzielił się nią,
obdarował nią. Nie wstydził się tego, nie bał się, że tego nie zrozumieją. Był
hojny, otwarty, autentyczny. Jak płakał, to płakał, jak się radował, to się
radował. Wspaniała scena.

Panie, posyłaj mi wciąż na nowo Twojego Ducha. Ucz mnie Go
przyjmować całym sercem, całym sobą, i poddawać się Jego zbawczemu działaniu i
prowadzeniu. Dokądkolwiek, jakkolwiek, na przekór mądrym tego świata, nawet gdy będę wyśmianym, odrzuconym, zmarginalizowanym. Nic to. Duchu Jezusa Chrystusa
posłanym od Ojca, działaj i posługuj się mną tak jak chcesz i kiedy chcesz.
Czyń rzeczy niemożliwe możliwymi. Amen.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >