2015-11-28 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-11-28

HOMILIA

,,Tylko uważaj na siebie

Te słowa są nam dobrze znane, wielokrotnie wypowiadają je nasi rodzice i bliscy
gdy wyruszamy z domu, to wyraz troski i miłości miłości która pragnie dobra
dla drugiej osoby. Jezus tymi słowami kończy mowę eschatologiczną, która może
budzić w nas lęk, niepokój, przerażenie. Dzisiejsze wyjazdy zagraniczne za
pracą budzą takie niepokoje w rodzinach, małżeństwach Jezus bardziej rozumie
nasze niepokoje i zmagania niż my sami i daje nam Słowo, które umacnia: Uważajcie
na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe(Łk 21, 34). On zapowiedział
prześladowania, cierpienia, wojny i kataklizmy nie po to byśmy się bali i
odczuwali przerażenie, ale by przygotować nas na ten czas spotkania. Przyjście
Chrystusa będzie radosne dla tych ludzi którzy Go znają, zaufali Mu.

Lęk przed Bogiem odczuwają osoby uwikłane w negatywne postawy, które zamykają
na Boga i osłabiają zdolność rozpoznania Go w codziennym życiu.

Trzy postawy
wymienione przez św. Łukasz w dzisiejszej Ewangelii: (za tekstem gr.)

Opilstwo występuje w Biblii jeszcze tylko 3 razy i to w ST, oznacza stan
zamroczenia, omamienia, staje się sposobem na zapomnienie o problemach i
obowiązkach które mnie przerastają i sprawia że jest jeszcze trudniej podołać
powierzonym zadaniom. Są takie chwile w życiu, że nie masz już sił i
odpuszczasz, Jezus ma sposób na takie chwile.

Pijaństwo w tamtych czasach odnosiło się do nieumiarkowanego picia wina,
tylko barbarzyńcy nie rozcieńczali wina wodą. Ile rodzin dzisiaj cierpi z
powodu nadużywania alkoholu, ile dzieci nie wie co to beztroskie dzieciństwo i
miłość rodzicielska? Dzisiaj alkohol, narkotyki i inne środki odurzające
przytępiają nasze zmysły, rzeczywistość zostaje zdeformowana i nie możemy
podjąć właściwych decyzji. Łatwo wtedy przeoczyć potrzeby rodziny, dzieci
małżonka czy małżonki, łatwo przeoczyć obecność Boga. Św. Paweł nas poucza: Żyjmy
przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i
wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa
Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom (Rz 13,
13).

Troski życiowe oznaczają zamartwianie, przesadne zabieganie o sprawy materialne, taka
postawa stawiania ludzkiej egzystencji w centrum może pochłonąć człowieka i w
jego sercu nie będzie już miejsca dla innych ważnych spraw. Św. Łukasz pisze o
tym w przypowieści o ziarnie: To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy
słuchają słowa, lecz potem
odchodzą przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie
wydają owocu (Łk
8, 14).

Jezus przestrzega nas przed tymi postawami bo wejście w nie spowoduje że
poczujemy się jak zwierzyna, która przeznaczona jest na schwytanie, niewola
pojawi się niespodziewanie jak pułapka, jak potrzask (por. Iz 24, 16nn).

Ks. Łukasz S. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >