2015-11-22 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-11-22

HOMILIA

Drodzy
Bracia i Siostry!

Słowo król wszyscy znamy i
często kojarzy się nam z monarchą bezwzględnym, mającym moc nad ludźmi, żyjącym
w przepychu bogactwa. Posiada silną armię i wielkie królestwo, o które się
stara .Jest zawsze osobą najważniejszą i
na pierwszym miejscu. Taki obraz nie dopuszcza myśli, że król może być słabym i
ubogim. To nie jest król….

Niekiedy mamy jeszcze obraz
króla z dziecięcych bajek, który jest
mądrym ojcem, dającym rady,
przebierającym się za zwyczajnego człowieka, aby poznać, jak żyją jego
podwładni, czego potrzebują i co zrobić dla ich szczęścia. Ten obraz wydaje nam
się taki dzieciny i nierealny. Taki nie może być król…..

W
Izraelu król był ściśle związany z Bogiem.
Jego moc pochodziła od Niego,
dzięki temu czerpał siłę i mądrość do sprawiedliwego sądu. Przyjmował od
Boga błogosławieństwo, które zapewniało podanym
uchronienie od nieszczęść i głodu. Król miał pełnić wolę Boga, być Jego
obrazem. Podstawowym zadaniem króla było
ochronić życie, wiarę i troszczyć się o słabego człowieka. W psalmie 72 jest obraz
sprawiedliwego króla porównanego do deszczu, od którego zależy urodzaj i rozkwit każdej roślinki tj. każdego
członka królestwa.

W starym orientalnym
królewskim rytuale nowo wybrany
król ściskał podana mu rękę bóstwa, co było znakiem, że ono wprowadza go na
urząd królewski. Czym silniejszy król, tym to bóstwo miało większe znaczenie
dla ludzi i jego kultu.

Dzisiaj osoba króla w naszej europejskiej cywilizacja
ma znaczenie jedynie symboliczne, nie ma wielkiego wpływu na władzę i wiarę
społeczeństwa.

Dorastając i poznając historię, zmienia się nasz obraz króla. Jednak pozostaje w nas pragnienie spotkania się z jego osobą.

Dzisiejsze
czytania pomagają nam poznać Jezusa
Chrystusa jako króla. Objawia nam się obraz Jego królestwa, często nie taki,
jaki my sobie tworzymy. Sam nam to powiedział, że Jego królestwo nie jest z
tego świata. Pełnię poznania uzyskamy, jeśli będziemy naśladować Jego życie.
Ważnym etapem w drodze poznawania Bożego królestwa jest świadectwo prawdy.
Prawda kształtuje relacje międzyludzkie, uczy nas słuchania Boga i innych.
Wnosi w dom te promienie światła wiary, te obłoki dziecięcych marzeń o dobru i
miłości. Pomaga w chwilach doświadczenia cierpienia i niezrozumienia przez
innych wytrwać w Jego miłości. W
czystości serca rodzi się ta bogata królewska szata pokory i cierpliwości.
Ludzki krzyk, osądy, pośmiewiska tracą na wartości. Nie poszukujemy silnej armii pomocników, aby bronić własnych
poglądów. Świadectwo naszych dobrych czynów samo odnosi zwycięstwo nad ludzką
przewrotnością. Ten dziecięcy obraz dobrego mądrego Króla staje się bliższy
sercu. Wydaje się być realnym…..

Dziś nie musimy podawać dłoni
bóstwom naszej cywilizacji, aby mieć władzę i szczęście. Moc i siła ludzkiego
myślenia nie wprowadzi Bożego królestwa, bez ufności i wiary w Boże Słowo.

Nasze życie
może rozkwitnąć w Ogrodzie Eucharystii, gdzie nasz Pan i Król ofiaruje życie
dla naszego zbawienia. W kroplach Jego Słowa odżywia się słaba roślinka naszego
człowieczeństwa, stając się drzewem wiary. To silne drzewo wiary buduje nasze
rodziny, tworzy cywilizację miłości.

Pomaga nam
zbliżyć się do Króla z wielką nadzieją życia w Jego wiecznym królestwie.

ks. Krzysztof Mikuszewski MS (Bozkov
Czechy)

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie wystarczy znać dobro, trzeba je praktykować.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >