2015-11-21 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-11-21

HOMILIA

Po zmartwychwstaniu zatem którego z nich żoną będzie ta kobieta?

Zapytał kiedyś uczeń swego mistrza:

– Abba, co Pan Bóg robił, zanim uczynił świat ?

Pustelnik odpowiedział:

– Siedział w brzozowym gaju, obcinał
gałązki i wkładał do wody.

– Po co?

– Żeby przygotować sobie rózgi na tych,
którzy będą w przyszłości zadawać głupie pytania.

W dzisiejszej Ewangelii saduceusze,
którzy odrzucają wiarę w zmartwychwstanie, zadają Jezusowi bardzo głupie
pytanie: czyją żoną po zmartwychwstaniu będzie kobieta, która po kolei była
żoną siedmiu braci. Myśleli, że w ten sposób skompromitują Nauczyciela z Nazaretu.

Jezus odpowiada im podając dwa
argumenty: moc Pana Boga, która zwycięża śmierć i daje nam życie wieczne oraz powołując
się na Słowo Boże udowadnia, że zmartwychwstanie istnieje.

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz jest
Bogiem żyjących.

Każdy z nas chce żyć, nie lubimy nic
tracić. A przecież im jesteśmy starsi coraz więcej tracimy: zdrowie, siły,
włosy, umierają najbliżsi, w końcu tracimy i nasze życie na tym świecie. Ta
dzisiejsza Ewangelia, a raczej krótka odpowiedź Jezusa daje nam niesamowitą
nadzieję, na to że to co najważniejsze, najpiękniejsze i najszczęśliwsze
dopiero przed nami.

Dlatego wtedy, kiedy brak nam wiary w
niebo, patrzmy na to co Pan Bóg uczynił w naszym życiu, wpatrujmy się w krzyż,
który wiedzie do życia. Kiedy spoglądamy na Jezusa ukrzyżowanego widzimy Jego
ogromną Miłość do nas. Dlatego bierzmy tą Miłość i dzielmy się nią z innymi.

Skoro On umarł i zmartwychwstał dla
nas – to my żyjmy dla Niego. ks. Jakub Dudek MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >