2015-11-21 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-11-21

HOMILIA

Po zmartwychwstaniu zatem którego z nich żoną będzie ta kobieta?

Zapytał kiedyś uczeń swego mistrza:

– Abba, co Pan Bóg robił, zanim uczynił świat ?

Pustelnik odpowiedział:

– Siedział w brzozowym gaju, obcinał
gałązki i wkładał do wody.

– Po co?

– Żeby przygotować sobie rózgi na tych,
którzy będą w przyszłości zadawać głupie pytania.

W dzisiejszej Ewangelii saduceusze,
którzy odrzucają wiarę w zmartwychwstanie, zadają Jezusowi bardzo głupie
pytanie: czyją żoną po zmartwychwstaniu będzie kobieta, która po kolei była
żoną siedmiu braci. Myśleli, że w ten sposób skompromitują Nauczyciela z Nazaretu.

Jezus odpowiada im podając dwa
argumenty: moc Pana Boga, która zwycięża śmierć i daje nam życie wieczne oraz powołując
się na Słowo Boże udowadnia, że zmartwychwstanie istnieje.

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz jest
Bogiem żyjących.

Każdy z nas chce żyć, nie lubimy nic
tracić. A przecież im jesteśmy starsi coraz więcej tracimy: zdrowie, siły,
włosy, umierają najbliżsi, w końcu tracimy i nasze życie na tym świecie. Ta
dzisiejsza Ewangelia, a raczej krótka odpowiedź Jezusa daje nam niesamowitą
nadzieję, na to że to co najważniejsze, najpiękniejsze i najszczęśliwsze
dopiero przed nami.

Dlatego wtedy, kiedy brak nam wiary w
niebo, patrzmy na to co Pan Bóg uczynił w naszym życiu, wpatrujmy się w krzyż,
który wiedzie do życia. Kiedy spoglądamy na Jezusa ukrzyżowanego widzimy Jego
ogromną Miłość do nas. Dlatego bierzmy tą Miłość i dzielmy się nią z innymi.

Skoro On umarł i zmartwychwstał dla
nas – to my żyjmy dla Niego. ks. Jakub Dudek MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Badź sobą.”
(Michel Quoist)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >