2015-11-20 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-11-20

HOMILIA

BOŻE PORZĄDKI

Jezus
wchodzi w doświadczenie krzyża, męki i zmartwychwstania, ta perykopa uczy nas
jak przygotować się do przeżycia Paschy. Świątynia w Jeruzalem jest obrazem
wnętrza człowieka, jego życia duchowego. Jezus wchodzi by zaprowadzić ład i pokój
by pojednać, może radykalnymi środkami, wnętrze człowieka.

Moje
wnętrze duchowe pragnie dialogu z Bogiem, relacji prawdziwej i intymnej, tego
nie oszukasz żadnymi używkami, gadżetami. Relacja z Ojcem jest pierwszą relacją
mojego wnętrza, tak dokonuje się spotkanie syna z Ojcem, dialog ufnej modlitwy
niekoniecznie wyrażanej słowami.

Bazylika
Bożego Narodzenia miała kiedyś piękne, duże wejście, ale że zabójcy bez trudu
wchodzili przez nie zamurowano je, pozostawiając małe drzwiczki. Każdy
wchodzący musi się pochylić by wejść do środka. Niektórzy tłumaczą to jako gest
oddania pokłonu Bogu który się tam narodził. Tą interpretacje można rozszerzyć
i zapytać czy mam otwarte drzwi mojej duszy na wszystko, czy potrafię postawić
drzwi by zabójcy nie weszli?

Kto
może wejść do mojego serca i dać mu pokój, kto może być tak ze mną, że
doświadczę ukojenia i pojednania? Jezus intensywnie pracuje nad wnętrzem
świątyni, Dziedzińcem Pogan. Pozwolisz dzisiaj wejść Jezusowi do twojego
wnętrza, do twojej historii, twoich uczuć, pragnień

Ten wchodzący Bóg bardzo szanuje
twoją duchowość, wrażliwość, przeżycia, przychodzi delikatnie i tak jak
wchodzący pielgrzymi do Bazyliki w Betlejem pochylają się przed tajemnicą
wcielenia, tak Jezu przychodząc pochyla się przed tobą. Bóg pochylił się przed
człowiekiem gdy przyszedł na świat jako człowiek.

Bóg
pochylił się w swoim Słowie, Jezus odwołuje się do tego co napisane, Słowo Boże
regularnie słuchane, medytowane daje porządek, daje doświadczenie dialogu,
relacji, na poziomie fizycznym i duchowym.

Ta
historia oczyszczenia świątyni (serca ludzkiego) jest opisana we wszystkich
Ewangeliach, takie doświadczenie jest konieczne w życiu każdego z nas. To
historia dla mnie i o mnie. Daj nam Jezu odwagi do wejścia w nią i pozostania w
tym delikatnym dialogu.

ks.
Łukasz Stachura MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >