2015-11-19 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-11-19

HOMILIA

CZAS ZBAWIENIA TRWA

Kiedy nawiedza
mnie jakaś osoba staram się przyjąć ją godnie i z szacunkiem. Kiedy nawiedza
mnie przyjaciel staram się w czasie takiego spotkania okazać mu dowody
przyjaźni i samemu przyjaźni doświadczyć. Kiedy nawiedza mnie mój Zbawiciel
podobnie jak Maria siostra Łazarza zostawiam wszystko, siadam u stóp Mistrza i
słucham Go, wyznaję wiarę i miłość jak Piotr, jak Zacheusz daje dowody swojego
nawrócenia. Ten wyjątkowy sposób przyjęcia Jezusa wynika stąd, że tylko On jest
moim jedynym Zbawicielem.

Problemem na
który wskazuje Chrystus jest rozpoznanie czasu nawiedzenia mnie przez
Zbawiciela. Pierwsze nawiedzenie miało już miejsce 2000 lat temu, na drugie w
chwale oczekujemy. Ale Jezus przychodzi również pomiędzy tymi dwoma
wydarzeniami. W momencie śmierci Chrystusa wybiła godzina zbawienia która
trwa Nie muszę więc czekać końca czasów, aby doświadczyć zbawienia, nie muszę
czekać najbliższych świąt, ani nawet najbliższej niedzieli. Wystarczy mi tutaj,
teraz, będąc w takiej a nie winnej kondycji, z wiarą zawołać :Jezusie Synu
Boga żywego ulituj się nade mną grzesznikiem, a zbawienie stanie się moim
udziałem. Później czeka mnie jeszcze dla otrzymania kiedyś pełni zbawienia
praca nad moją miną życia Bożego , o czym Jezus mówił wczoraj w Ewangelii.

Okazuje się, że
problemem nie jest tyle wyczucie czasu, co problemem jest moja słaba wiara i
niechęć do nawrócenia. Parę dni temu Jezus zadał nam w Ewangelii pytanie: Czy
Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie?.

Tak jak kiedyś
płakał nad Jerozolimą dziś Jezus płacze nade mną. Jego łzy są wyrazem Jego
miłości, zawsze wiernej, mimo wszystko
wiernej. Cóż mi, który żyje w czasach zbawienia pozostaje Jedynie wyznanie:
ufam Ci Jezu, ale zaradź memu niedowiarstwu. Amen

ks. Roman Gierek MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >