2015-10-24 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-10-24

HOMILIA

Życie
stracić czy je zachować?

Zastanawiający
jest powód, dla którego jacyś ludzie donieśli Jezusowi o śmierci
Galilejczyków. Potrzebowali, żeby Jezus się wypowiedział na ten temat, żeby się
oburzył i ocenił Piłata i w ten sposób wziął wreszcie udział w politycznym
życiu Izraela. Można mieć wrażenie, że ten donos był rodzajem prowokacji. Z
tym, że była to prowokacja nieudana. Jezus nie mówi i grzechu Piłata, który
jest oczywisty ale o grzechach tych, którzy zginęli. Grzesznikami są wszyscy i
Piłat i Galilejczycy. Grzechy popełnili także ci, na których zawaliła się wieża
w Siloam. Wydarzenia przywołane w Ewangelii nie są jednak dla Jezusa okazją do
mówienia o karze za grzech ale do tego, żeby swoją grzeszność odkryć i się
nawracać, żeby zadać sobie pytanie o owocność swojego życia. Życie tracimy
wszyscy. Albo tracimy je przez to, że ktoś nam je zabierze (Galilejczycy) albo
skażona natura, podległa śmierci, nam je zabierze. Jezus mówi: Wszyscy tak
samo zginiecie. Tak samo czy jak? Czyli bez owocnie, bez znaczenia, Tracimy
swoje zdrowi i siły. I jest to przykre. Możemy oczywiście robić wszystko żeby
tego życia nie tracić. Będziemy wówczas wpatrzeni w samych siebie z niepokojem żeby tylko nie zrobić czegoś, co
zabierze nam jakąś część zdrowia czy sił. Pożyjemy jakiś czas w utopii, że
możemy zachować swoje życie i siły. Możemy również zgodzić się na to, że siły i
zdrowie i tak stracimy. Wówczas, przy koniecznej trosce o własne zdrowie,
skupimy się raczej na tym, by swoje zdrowie i życie tracić z ważnych powodów. I
o tą owocność życia woła dzisiejsza Ewangelia.. Pan Bóg z wielką cierpliwością
i miłosierdziem czeka na te owoce przyjaźni z Nim. Może warto żebyśmy skupili
się bardziej na tej przyjaźni, niż na własnym życiu, na pełnieniu Jego woli, a
nie własnej. Wówczas na pewno takie
owoce wydamy

ks. Marcin Sitek MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >