2015-10-22 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-10-22

HOMILIA

Na
rozpoczęcie Narodowego Kongresu Eucharystycznego w Brnie, Biskup Jiøí Païour w
swojej konferencji wspomina na doświadczenie wiary, która go prowadziła przez
życie. Mówił, że kiedy zaczynał katechezę z dziećmi w wieku dziewięciu lat,
zadawał im pytania:

-Kto zrobił ten stół?

Dzieci mówiły: -Stolarz

– Kto wybudował ten dom?

-Murarz.

-Kto stworzył drzewo?

Dzieci odpowiadały: –
Ogrodnik.

A on je poprawiał
mówiąc, że ogrodnik je tylko zasadził.

-Kto uczynił powietrze? Dzieci milczały.

– Kto zaświecił
słońce ?

-A kto zrobił twój palec i oko?

Tego człowiek nie uczynił, nie uczynili twoi rodzice, ani
żaden lekarz.

Możemy odpowiedzieć: Nie wiemy. Ale wierzący człowiek
odpowie: Bóg, a ja należę do tych, którzy wierzą, uczą się tego, co nam
przekazuje Pismo Święte. Dziś
wspominamy naszego świętego rodaka papieża Jana Pawła II . On wiele razy
ukazywał nam na Boga jako Stwórcę i
Zbawiciela . Zostawił nam na dzisiejsze czasy swój testament: Miłość Boga, która jest większa niż ludzkie
relacje i uczucia. Prowadzi nas do poznania prawdy i dojrzałego wyboru wiary,
który nie zawsze podoba się naszym bliskim. A niekiedy powoduje rozłam i
prześladowanie w rodzinie. Dzisiaj mówi
o tym Ewangelia. Niedawno
czytałem książkę pt. Cena, którą zapłacisz, o przyjęciu wiary przez młodego
muzułmanina, który będąc na służbie wojskowej zamieszkał z wierzącym
człowiekiem. Ten młodzieniec chciał tego człowieka nawrócić na islam. Pochodził z bogatej rodziny,
mającej wysoką pozycją społeczną w hierarchii muzułmańskiej. Dobrze wyszkolony
w prawie i religii, miał zostać następcą rodu po swym ojcu.
I oto nagle stanął naprzeciw
prostego wierzącego rolnika, który swą wiarę musiał ukrywać przed jego
rodakami. Postawa rolnika, jego odwaga, proste słowa i cicha modlitwa
zafascynowały muzułmanina. Zaczął tajnie czytać Biblię i wyznał wiarę. Pragnął
przyjąć chrzest, ale zanim to nastąpiło doświadczył bolesnej drogi cierpienia
od swoich bliskich. Ojciec i bracia, gdy
się tym dowiedzieli, skazali go na więzienie, a matka kazała go zabić, choć
jedynym argumentem były słowa: Jak mógł nam to uczynić, zhańbił nasz rod, co
powiedzą inni. Dzięki cudownej opiece
Boga, udało się mu uciec i przedostać do Europy. Jeszcze dzisiaj jest na niego
nałożona kara śmieci za zdradę wartości religijnych. Ale wiara i pragnienie chrztu św. dało mu
odwagę i pozwoliło przebaczyć
rodzinie.

Świadectwo
tego młodego człowieka
otwiera nam oczy, że i dziś te trudne
słowa Ewangelii są aktualne i wiele osób z tego powodu cierpi prześladowania.
Nie są to tylko wyznawcy islamu, są to i inni, którzy uwierzyli, ale rodzina
znajomi, sąsiedzi mają inne poglądy.

Również
św. Jan Paweł II ukazał gest przebaczenia swoim nieprzyjaciołom, którzy chcieli Go zabić. Tym, dla których prawdziwa
wiara jest przeszkodą do panowania nad światem, uczynienia z nas niewolników
grzechu i łatwego manipulowania strachem. Postawa odwagi niesie ten symboliczny
ogień mocy Ducha Świętego i pragnienie, aby On napełnił serca bliskich. Często na początku powoduje to niezrozumienie
i rozłam, ale wiedzie nas do jedności z Bogiem.
Dzięki Miłości Boga jest możliwe przebaczenie i pogłębienie pokoju
między ludźmi.

Dziś warto, abyśmy
my, jako dojrzali chrześcijanie, odpowiedzieli.

Kto to uczynił, że możemy być na tej pięknej Ziemi?.

To proste pytanie skierowane do każdego dziecka. Dziecka
Bożego!

ks. Krzysztof Mikuszewski MS (Bozkov, Czechy)

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Żyj jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”
(bł. Michał Kozal)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >