2015-10-20 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-10-20

HOMILIA

Miłosierna sprawiedliwośćGrzech i łaskaDoświadczenie grzechu jest związane z naszym życiem. Ileż razy obiecujemy, podejmujemy decyzje, że już nigdy więcej i równie wiele razy upadamy. Jak się uda w tym miejscu zwyciężyć to w świetle Słowa Bożego widzimy ciemności w innym miejscu. Dzisiejsze pierwsze czytanie przychodzi z odpowiedzią pełną nadziei. Tak jak grzech zaznacza swoje królowanie śmierci tak jeszcze obficiej rozlana łaska przejawia swoje królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego. Usprawiedliwienie przez jedynego Sprawiedliwego, w którą jest wpisana zapłata za mój grzech, wykupienie mnie przez Boże miłosierdzie z zagłady śmierci. Sprawiedliwość miłosierna, która pozwala powstawać, zarazem jednak prowadzi ku prawdziwemu życiu. Zły duch jest bezradny wobec usprawiedliwienia Chrystusa, przegrał. Jego oszustwo polega na tym, by człowiek uwierzył, że sam z siebie może być dobry, może sam z siebie więcej nie upadać, że nie muszę być prowadzony ku życiu wiecznemu.Przepasane biodra i zapalone pochodniePrzepasane biodra są znakiem, że zdaję sobie sprawę dzięki komu żyję i znam swoją grzeszną kondycję. Potrzebuję ciągle zanurzać się w Bożym miłosierdziu. Zapalone pochodnie odsyłają do znaku żywej codziennej relacji z Bogiem, która ciągle potrzebuje wiary, wyrażającej się w zaufaniu wobec Boga. Nie tylko wtedy kiedy idzie po mojej myśli, ale ciągle w zaufaniu, że Bóg wie co jest mi potrzebne. Dzisiaj miałem okazję kolejny raz czytać fragment o trzech młodzieńcach z księgi Daniela. Ich odpowiedź zawstydziła mnie. Jeśli Bóg chce, to ich uwolni z ręki Nabuchodonozora, a jeśli nie chce, to i tak nie oddadzą pokłonu bożkowi, bo widocznie taka jest wola Boga. Kolejny raz zobaczyłem jak wiele jest niewiary w moim życiu, jak ciągle chcę stawiać na sobie. Ufam, że Bóg w swojej dobroci odsłania to przede mną i jednocześnie dla was, aby rodziło się w nas pragnienie nie tylko śpiewania czy słuchania refrenu psalmu, ale uczynienia go wołaniem o żywą wiarę: Przychodzę Boże pełnić Twoją wolę. Bez względu, o której straży Pan przyjdzie, szczęśliwi gdy ich zastanie w przepasanych biodrach z zapalonymi pochodniami. Szczęśliwi, którzy odkrywają prawdę o śmierci przynoszonej przez grzech i zanurzają swoje życie w miłosiernej sprawiedliwości Chrystusa. To jest droga ku życiu wiecznemu. ks. Paweł R. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >