2015-10-17 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-10-17

HOMILIA

Dlaczego tak ważne jest, abyśmy wyznawali
przed światem naszą wiarę w Boga Żywego i w Jego Syna Jezusa Chrystusa?Odpowiedź
podaje nam św. Paweł w Liście do Rzymian: Pan Bóg po prostu jest wierny i
pragnie wywiązać się z obietnicy danej Abrahamowi iż uczyni go ojcem wielu
narodów. A stają się potomstwem Abraham ci, którzy wierzą Bogu, który objawił
się Abrahamowi. Człowiek, czy to Żyd opierający się na Prawie czy to Poganin,
który otrzymał łaskę wiary, dzięki niej, wchodzi w dziedzictwo, które Bóg sam
przygotował. A treścią dziedzictwa jest: otrzymanie wszystkiego, otrzymanie na
nowo świata.

Co jest treścią wiary
Abrahama? – Uwierzył on Bogu jako Temu, który ożywia
umarłych, i to co nie istnieje, powołuje do istnienia. On to wbrew nadziei
uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było
powiedziane: Takie będzie twoje potomstwo. Czyli, że Pan Bóg ma władzę nad
śmiercią (obumarłemu łonu Sary i starcowi jakim był Abraham dał dar poczęcia i
zrodzenia syna Izaaka) i wszystko może dla Boga nie ma bowiem nic
niemożliwego. W chwili próby wiary Abrahama, Bóg przewidział – w miejsce
ofiarowanego Izaaka baranka. Abraham poddany poważnej próbie, postawił Boga
na pierwszym miejscu, ponad ukochanego syna Izaaka. Pan Bóg w odpowiedzi
obdarzy go prawdziwą wolnością: otrzymał swego syna na nowo. Wiara zrodziła w
Abrahamie wolność wobec syna Izaaka w którym pokładał całą swoją przyszłość.
Inaczej mówiąc, Abraham otworzył to, co posiadał, swoje życie i plany, na wolę
Boga.

Chrześcijanie: jesteśmy uczestnikami wiary Abrahama,
spadkobiercami jego wiary, korzystamy ze złożonych jemu przez Boga obietnic i z
ich spełnienia w Jedynym Synu Bożym. To już przestała być nasza prywatna sprawa
i prywatne małe szczęście: znać Boga, wierzyć Jemu. Mamy misję objawiania
światu Boga prawdziwego. Dlatego tak mocno Pan Jezus oznajmia: Kto się
przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec
aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec
aniołów Bożych.

Takie będzie twoje potomstwo. Przez
nasze słowa, a bardziej przez nasze ewangeliczne życie, Duch Święty pragnie
rodzić w sercach innych ludzi wiarę w Jezusa Chrystusa. Kolejni, inni, ludzie
mogą Jemu uwierzyć jako Temu, który ożywia umarłych, i to co nie istnieje,
powołuje do istnienia. Inni ludzie są w stanie za łaską Ducha Świętego –
uwierzyć wbrew nadziei: że życie ma sens, że istnieje Miłość prawdziwa, że
możliwe jest kochać nieprzyjaciół, że cierpienie ma głębszy sens i nie jest
tylko okrutną redukcją człowieka, że śmierć to nie ostateczność ale, że jest to
brama do spotkania z Bogiem, Ojcem. Trzeba więc, abyśmy stawali się takim
potomstwem Abrahama i abyśmy innym pozwalali, umożliwiali, wchodzenie w jego obietnice
i błogosławieństwo. Z tego będziemy zdawać sprawę przed samym Bogiem.

ks. Antoni Skałba MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >