2015-10-16 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-10-16

HOMILIA

Usprawiedliwienie

Z czym
kojarzy się nam słowo: usprawiedliwienie? Najczęściej z napisaną przez rodziców
kartką papieru, na której podają powody nieobecności w szkole swoich dzieci.
Albo z podaniem uzasadnienia, dlaczego nie wywiązaliśmy się z powierzonych nam
obowiązków zawodowych, rodzinnych, towarzyskich, itp. Przenosimy to pojęcie
także na relację z Bogiem, zwłaszcza przy tzw. rachunku sumienia.

Bóg
usprawiedliwia

Nasze ludzkie
usprawiedliwianie się ma zawsze coś z lenistwa, zaniedbania, chęci ukrycia
prawdziwych przyczyn problemu, itp. Nie jest przecież lekko żyć w poczuciu
niespełnionego obowiązku, niewykorzystanej szansy, nadużytego zaufania, czy
wyrządzonej krzywdy. Jak trudno przyznać
się do winy i uznać, że sami nie potrafimy sobie poradzić w wieloma sprawami, a
zwłaszcza z samym sobą, ze swoimi wadami i grzechami! Uznać się za grzesznika,
bezradnego wobec zła, bezsilnego w zmaganiu się o dobro. I wtedy przychodzi
pokusa samo zbawienia się, czyli usprawiedliwienia się przez uczynki pokutne,
pielgrzymki, modlitwy, nowenny, jałmużny Chcemy Panu Bogu pokazać, że jednak
coś możemy i w ten sposób zarobić na Jego przebaczenie. Św. Paweł pokazuje,
że jest to droga do nikąd. To, co się liczy dla Boga to nasze zawierzenie,
wiara w Jego darmowe usprawiedliwienie.

Uwierzył Abraham Bogu i to mu zostało poczytane za
sprawiedliwość.

Kim jest
Jezus w moim życiu?

Nikt nas
bardziej nie mógł przekonać i zapewnić o darmowej miłości Boga niż Jezus
Chrystus, oddając za nas życie. To On pokazuje gdzie jest prawdziwe zagrożenie
i gdzie jest prawdziwy ratunek.

nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Bójcie
się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła U was nawet włosy na
głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wszystko
inne na świecie.

Jezu, pomóż mi uwierzyć w darmową miłość Twojego Ojca
do mnie.

ks. Henryk Kuman MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >