2015-10-16 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-10-16

HOMILIA

Usprawiedliwienie

Z czym
kojarzy się nam słowo: usprawiedliwienie? Najczęściej z napisaną przez rodziców
kartką papieru, na której podają powody nieobecności w szkole swoich dzieci.
Albo z podaniem uzasadnienia, dlaczego nie wywiązaliśmy się z powierzonych nam
obowiązków zawodowych, rodzinnych, towarzyskich, itp. Przenosimy to pojęcie
także na relację z Bogiem, zwłaszcza przy tzw. rachunku sumienia.

Bóg
usprawiedliwia

Nasze ludzkie
usprawiedliwianie się ma zawsze coś z lenistwa, zaniedbania, chęci ukrycia
prawdziwych przyczyn problemu, itp. Nie jest przecież lekko żyć w poczuciu
niespełnionego obowiązku, niewykorzystanej szansy, nadużytego zaufania, czy
wyrządzonej krzywdy. Jak trudno przyznać
się do winy i uznać, że sami nie potrafimy sobie poradzić w wieloma sprawami, a
zwłaszcza z samym sobą, ze swoimi wadami i grzechami! Uznać się za grzesznika,
bezradnego wobec zła, bezsilnego w zmaganiu się o dobro. I wtedy przychodzi
pokusa samo zbawienia się, czyli usprawiedliwienia się przez uczynki pokutne,
pielgrzymki, modlitwy, nowenny, jałmużny Chcemy Panu Bogu pokazać, że jednak
coś możemy i w ten sposób zarobić na Jego przebaczenie. Św. Paweł pokazuje,
że jest to droga do nikąd. To, co się liczy dla Boga to nasze zawierzenie,
wiara w Jego darmowe usprawiedliwienie.

Uwierzył Abraham Bogu i to mu zostało poczytane za
sprawiedliwość.

Kim jest
Jezus w moim życiu?

Nikt nas
bardziej nie mógł przekonać i zapewnić o darmowej miłości Boga niż Jezus
Chrystus, oddając za nas życie. To On pokazuje gdzie jest prawdziwe zagrożenie
i gdzie jest prawdziwy ratunek.

nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Bójcie
się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła U was nawet włosy na
głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wszystko
inne na świecie.

Jezu, pomóż mi uwierzyć w darmową miłość Twojego Ojca
do mnie.

ks. Henryk Kuman MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >