2015-10-13 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-10-13

HOMILIA

Słowo Boże
zawsze wzywa nas do nawrócenia, przemiany naszego myślenia. Dziś zwłaszcza List
św. Pawła do Rzymian skłania nas do zwrócenia uwagi na grzech, który rzadko, a
może wcale nie wyznajemy, grzech który jest korzeniem wszystkich innych, który
według św. Pawła jest przyczyną ogromnego chaosu moralnego, pociąga za sobą
także chaos w relacjach społecznych. Św. Paweł mówi o grzechu bezbożności.

Kto grzeszy bezbożnością?

Dziwnym wydaje
się pisać o grzechu bezbożności do czytelników gorliwych religijnie, pobożnych,
szukających więcej w swoim przeżywaniu wiary. Grzech bezbożności, bezbożnik
kojarzy nam się z człowiekiem całkowicie odrzucającym Boga, z ateistą,
całkowicie odrzucającym Boże Prawo. Święty Paweł wzywa nas do zmiany myślenia i
mówi, że grzech bezbożności polega na znajomości Boga i nie oddawaniu Mu
chwały. Człowiek został stworzony aby oddawać chwałę Bogu. Tak czynili święci.
Człowiek grzeszy jeśli nie adoruje i nie wywyższa Boga. Orygenes komentując ten
fragment mówi, że Żydami są diakoni, kapłani i biskupi. Żydami są ludzie,
którzy znają Boga i wiedzą wszystko na temat zasad moralnych, ale nie postępują
zgodnie z nimi.

Dzieci bezbożności

Jeżeli
człowiek nie oddaje chwały Bogu, nie adoruje Go i nie czci zaczyna adorować
siebie i swoje dzieła. To prowadzi do bałwochwalstwa, które jest
samouwielbieniem. Rzymianie zwrócili się ku sobie. W miejsce Boga postawili
siebie. Kiedy nie oddaje się chwały Bogu zostaje się wydanym na pastwę własnych
namiętności, a w konsekwencji degradację moralną.

Zewnętrzna politura i wewnętrzna zgnilizna

Jezus wzywa w
dzisiejszej Ewangelii faryzeuszów wszystkich czasów do przemiany sposobu
myślenia. Zwraca uwagę, że czyszczenie zewnętrznej strony jest o wiele
łatwiejsze i bardziej spektakularne niż doprowadzanie do czystości swojego
wnętrza, serca. A przecież wszystko co czyni człowieka nieczystym pochodzi z
jego wnętrza.

ks. Zbigniew Pałys MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Badź sobą.”
(Michel Quoist)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >