2015-10-13 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-10-13

HOMILIA

Słowo Boże
zawsze wzywa nas do nawrócenia, przemiany naszego myślenia. Dziś zwłaszcza List
św. Pawła do Rzymian skłania nas do zwrócenia uwagi na grzech, który rzadko, a
może wcale nie wyznajemy, grzech który jest korzeniem wszystkich innych, który
według św. Pawła jest przyczyną ogromnego chaosu moralnego, pociąga za sobą
także chaos w relacjach społecznych. Św. Paweł mówi o grzechu bezbożności.

Kto grzeszy bezbożnością?

Dziwnym wydaje
się pisać o grzechu bezbożności do czytelników gorliwych religijnie, pobożnych,
szukających więcej w swoim przeżywaniu wiary. Grzech bezbożności, bezbożnik
kojarzy nam się z człowiekiem całkowicie odrzucającym Boga, z ateistą,
całkowicie odrzucającym Boże Prawo. Święty Paweł wzywa nas do zmiany myślenia i
mówi, że grzech bezbożności polega na znajomości Boga i nie oddawaniu Mu
chwały. Człowiek został stworzony aby oddawać chwałę Bogu. Tak czynili święci.
Człowiek grzeszy jeśli nie adoruje i nie wywyższa Boga. Orygenes komentując ten
fragment mówi, że Żydami są diakoni, kapłani i biskupi. Żydami są ludzie,
którzy znają Boga i wiedzą wszystko na temat zasad moralnych, ale nie postępują
zgodnie z nimi.

Dzieci bezbożności

Jeżeli
człowiek nie oddaje chwały Bogu, nie adoruje Go i nie czci zaczyna adorować
siebie i swoje dzieła. To prowadzi do bałwochwalstwa, które jest
samouwielbieniem. Rzymianie zwrócili się ku sobie. W miejsce Boga postawili
siebie. Kiedy nie oddaje się chwały Bogu zostaje się wydanym na pastwę własnych
namiętności, a w konsekwencji degradację moralną.

Zewnętrzna politura i wewnętrzna zgnilizna

Jezus wzywa w
dzisiejszej Ewangelii faryzeuszów wszystkich czasów do przemiany sposobu
myślenia. Zwraca uwagę, że czyszczenie zewnętrznej strony jest o wiele
łatwiejsze i bardziej spektakularne niż doprowadzanie do czystości swojego
wnętrza, serca. A przecież wszystko co czyni człowieka nieczystym pochodzi z
jego wnętrza.

ks. Zbigniew Pałys MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >