2015-10-08 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-10-08

HOMILIA

Gdzie się wybierasz co rano?

Zapowiedź
Słońca Sprawiedliwości

Słowa proroka Malachiasza o Słońcu Sprawiedliwości stanowią
przedostatni akapit Pierwszego (Starego) Testamentu. Po nim następuje jeszcze
bardzo krótki akapit zatytułowany Dodatki
ze znanym tekstem o przyjściu Eliasza: Oto Ja poślę wam proroka Eliasza
przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego (). Po tych
dwóch akapitach rozpoczyna się Drugi (Nowy) Testament jego pierwszą księgą
czyli Ewangelią według św. Mateusza. Malachiasz mówi o oczekiwaniu na przyjście
Słońca Sprawiedliwości. Przypis do tego fragmentu wyjaśnia, że ten tytuł w
odniesieniu do Jezusa Chrystusa stanowił argument w ustanowieniu Uroczystości
Bożego Narodzenia i Epifanii (Objawienia Pańskiego) czyli Trzech Króli. Ten,
który jest Słońcem Sprawiedliwości przedstawiony jest w najpełniejszy sposób w
Nowym Testamencie. To wyjaśnia umieszczenie Księgi Proroka Malachiasza jako
ostatniej księgi Starego Testamentu.

Prorok przedstawia w obszerny sposób niecierpliwość tych,
którzy są wierni Bogu wobec przeważającego powodzenia ludzi, którzy nie wierzą
albo nie praktykują. I wzywa do cierpliwości i wytrwałości w podążaniu za
Prawdą.

Jak wielu za nas znajduje się właśnie w takiej sytuacji:
chodzimy do kościoła w niedzielę i nie tylko, przyjmujemy sakramenty,
spowiadamy się regularnie, przestrzegamy postów, a ci którzy się nie przejmują
takimi wytycznymi mają się znacznie lepiej od nas. Jesteśmy oburzeni, skarżymy
się do Boga. Słowo proroka nas pociesza: On przyjdzie i ta sytuacja się skończy.

Tylko, że my wiemy o tym, że On już przyszedł w Jezusie
Chrystusie, już pozostał z nami. Po swojej śmierci i zmartwychwstaniu już nas nie
opuści aż do Paruzji, kiedy skończy się czas znaków sakramentalnych, a
rozpocznie się trwała jedność z Bogiem w bezpośrednim oglądaniu Go i
przebywaniu z Nim.

Gdzie się wybierasz?

W trzeciej tajemnicy światła Różańca rozważane jest
Jezusowe głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. To jest cel
naszego życia: wejść do Królestwa, dobrze się w nim orientować, i w ciągłym
procesie nawracania wytrwać aż do przyjścia Pana. W każdej Mszy św. wypowiadamy
potwierdzające tę postawę zdanie: i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
Brakuje nam tylko bardzo często wytrwałości w proszeniu: brakuje wytrwałości w
powtarzaniu tej samej modlitwy; brakuje wytrwałości w chodzeniu na ciągle takie
same liturgie Mszy św.; brakuje także wytrwałości w spowiadaniu się ciągle z
tych samych grzechów. A przecież te wymagania są zawsze tak samo skuteczne i
zawsze dają łaskę. Przecież to są narzędzia w spokojnym i cierpliwym zmierzaniu
do Królestwa Bożego. Przecież tam wybieramy się co ranka, prawda?

Nudna ta droga?

Ciekawe, że przyjmowanie pokarmu, odpoczynek w śnie czy
konieczności fizjologiczne jakoś się nam nie nudzą

ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >