2015-10-04 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-10-04

HOMILIA

Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam

Adam miał doświadczenie samotności. Nie
dlatego, żeby go Bóg zaniedbywał i spędzał z nim mało czasu. Lecz raczej z
innego powodu. Ponieważ był stworzony również z potrzebą wchodzenia w relację ze
światem stworzonym. Bóg pozwolił Adamowi dostrzec w sobie przeznaczenie do
społeczeństwa, do wspólnoty. Nie tyle ze światem zwierzęcym, bo w nim nie
znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Jego serce pragnęło osoby. Mogę
odczytać w doświadczeniu Adama właściwy porządek dla moich relacji. Pierwszą
jest relacja z Bogiem. Nie tyle wiedza o Bogu, lecz osobista, intymna wieź z
Nim, moim Ojcem, by zrozumieć, że jestem dziełem Jego miłości. Dopiero z takim
przeżyciem mogę potem wyruszyć na spotkanie z drugim człowiekiem a w końcu z
innym stworzeniem.

Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc

Jak jako kobieta odbierasz słowa, że dla
swego męża jesteś odpowiednią pomocą? Wydaje się to niedowartościowaniem płci
pięknej. Jakby mężczyzna był stworzony z większą miłością, podczas gdy przy
kobiecie tej miłości już zabrakło. Nie daj się okłamać i zmylić. Lepiej to może
zrozumiesz czytając inne tłumaczenie tego samego zdania: Uczynię mu pomoc,
która będzie dla niego równo cenna. A więc obydwoje macie tę samą wartość, godność
i naturę, co podkreśla i gest stworzenia kobiety z żebra Adama.

Jeżeli chodzi o pomoc, to działa to w obie
strony. Bóg nie kojarzy Cię tylko jako panią domu, której zadaniem jest
okazywanie różnorakiej pomocy. Jesteś zaproszona do relacji z mężczyzną, który
staje się twoim pomocnikiem. Nawzajem się możecie uzupełniać i wspomagać się. Możesz
mnie zapytać, czemu to nie działa we wszystkich rodzinach, w twojej rodzinie?
Skąd tyle niepokojów, kłótni, odejść i
cywilnych rozwodów? Nie znam dokładnej odpowiedzi. Ale wydaje się, że
problemy pojawiają się po pomieszaniu kolejności w relacjach. Z czym wychodzę
do swego małżonka, swej małżonki? Jakie jest nastawienie mego serca? Bez doświadczenia
miłości Ojca będę tylko wymagał w małżeństwie i w innych relacjach nie będąc
gotowy cokolwiek poświęcić i okazać pomoc. Czując się umiłowanym przez Ojca
wnoszę Jego miłość do spotkań z drugim człowiekiem.

Papież Franciszek na Światowym Spotkaniu
Rodzin w Filadelfii powiedział: Rodzina jest piękna, ale kosztuje, stwarza
problemy. W rodzinie istnieje niekiedy wrogość. Mąż kłóci się z żoną, albo źle
patrzą na siebie, lub dzieci kłócą się z ojcem … Dam wam radę: nigdy nie
kończcie dnia bez pojednania w rodzinie. Nie można kończyć dnia w rodzinie
walcząc ze sobą. Nie tylko zaczynać dzień przy Ojcu, lecz także powracać przed
Jego oblicze wieczorem. Osobiście. I wspólnie. By na nowo odkrywać swoje
powołanie do miłości, do więzi z człowiekiem, do życia w małżeństwie i w
rodzinie, nie walcząc, lecz okazując pomoc.

Matej Trizuliak MS (Słowacja)

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >