2015-10-02 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-10-02

HOMILIA

Cały Boży trud
skierowany jest w doprowadzenie swojego ludu do radowania się z obiecanej
ziemi, na której Pan Bóg pragnie temu ludowi błogosławić. Aby mógł żyć,
rozwijać się i świadczyć innym narodom o Bogu, Jedynym.

I właśnie na tę drogę do celu daje pomoc w postaci anioła.
Anioł ma misję: iść przed ludem, przygotowywać,
torować drogę wśród niebezpieczeństw i zaprowadzić do celu drogi.

Aby to stało się możliwe, lud jest wezwany do
posłuszeństwa słowu, które Bóg do niego skierował.

Kościół wierzy w
istnienie Aniołów i opiekę Anioła Stróża, która rozpoczyna się z chwilą
poczęcia człowieka, a kończy z chwilą jego śmierci. Dzisiejsze wspomnienie
przypomina nam o Bożej miłości do nas, do każdego z nas osobiście, przez dar
Anioła stróża.

Prawda o Aniołach i ich misji w stosunku co do całego
Ludu Bożego czy poszczególnych dzieł, społeczności czy osób mówi nam o tym, że
Pan Bóg przewidział dla nas pomoc, że nie chce nas osamotnionych w życiu.

Aniołem dla nas
na drodze wiary jest niewątpliwie Kościół, jest ta osoba, która głosi mi
Ewangelię, poprzez którą Pan Bóg prowadzi mnie do celu życia, do Boga. Prawda o
Aniołach objawia nam, że nasze zwykłe, codzienne życie jest miejscem objawiania
się Boga, jest miejscem Jego obecności, troski, miłości do mnie. Właśnie ta
szara codzienność z której często chcemy uciekać i nią pogardzamy lub nie mamy
siły w niej trwać.

Przyjmijmy to
Słowo jako dobrą nowinę na nasze osobiste, codzienne życie: Oto Ja posyłam
anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do
miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie
sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię
moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to
wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę
odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i
zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebuzyty, – czyli do tego co cię chce zabić,
zniszczyć, co rodzi w tobie strach, co cię paraliżuje, co czyni ciebie
nieszczęśliwym – i Ja ich wygładzę.

Pan Jezus w
Ewangelii poucza nas o potrzebie zaufania Bogu, o prostocie serca te
cechy właściwe dzieciom, są nam potrzebne na drodze życia wiarą, i po to, aby
Pan Bóg mógł nas przeprowadzić tą drogą, którą dla nas przewidział i
doprowadzić do celu naszego życia do Nieba.

Ks. Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Jeśli ci Bóg nie wystarczy, to co cię zaspokoi?”
(św. Augustyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >