2015-09-30 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-09-30

HOMILIA

Analizując te trzy krótkie dialogi Jezusa zawarte w
Ewangelii, dostrzec możemy na pierwszy rzut oka pewną niekonsekwencję. Jednego
z rozmówców Jezus zdaje się zniechęcać, a kolejnych poganiać z decyzją. Dialogi
owe dotyczą chęci podążania za Mistrzem i Jego zaproszenia do wspólnej
wędrówki. Jezusowe wskazówki rzucają światło na to w jaki sposób przygotować
się, na co zwrócić uwagę, aby stawać się chrześcijaninem, który jest świadkiem
i uczestnikiem, a nie statystą.Niewątpliwie osoba Jezusa była i jest niezwykle inspirująca. Karty Ewangelii
pokazują nam wielu takich, którzy podążali za Jezusem, albo chcieli za Nim
iść. Znamy bogatego, smutnego
młodzieńca, celników Mateusza i Zacheusza, opętanego z kraju Gadareńczyków,
wielu uzdrowionych. Aby naprawdę podążać za Jezusem trzeba postawić sobie
pytanie: czy jestem gotowy na zakwestionowanie swojej decyzji, wyboru, potrzeb,
sposobu życia i myślenia?Chrześcijanin potrzebuje wolności,
która nie jest swawolą, ale odpowiedzialnością. Wolność od przywiązania do
jakichkolwiek dóbr emocjonalnych, materialnych czy nawet duchowych pozwala mu
podążyć za Jezusem na serio. Św. Ignacy z Loyoli opisuje taką wolność jako
stan, w którym nie pragnę bardziej bogactwa niż ubóstwa, zdrowia niż choroby,
sławy niż zapomnienia, a wyboru tego dokonuję pytając: co wybrałby Jezus?Przywiązanie do relacji, opinii
ludzkiej nierzadko również stanowi barierę, która ogranicza ucznia Jezusa. O. Joseph Maria Verlinde, obecnie
kapłan i egzorcysta diecezji paryskiej, dzieląc się świadectwem swojego życia,
wspomina, że właśnie w imię rozwoju intelektualnego jako młody fizyk jądrowy
porzucił relację z Jezusem. Dla wielu młodych znak krzyża w miejscu publicznym,
modlitwa, przyznanie się do swoich przekonań religijnych to obciach.Kulminacją
zaproszenia uczniów do tworzenia Królestwa Bożego jest zachęta do podejmowania
trudów i wyrzeczeń, które możemy nazwać krzyżem. Czym jest krzyż? W podziemiach
włoskiego kościoła Św. Michała Archanioła drzewo krzyża przedstawione jest jako
nowe drzewo życia, zasadzone przez Boga, by dać człowiekowi życie wieczne,
wolne od śmierci wiecznej. Tym w życiu chrześcijanina jest krzyż mogę go
przyjąć, albo odrzucić. Trzeba jednak, abym wyboru dokonał świadomie.

Ks. Piotr Stangricki MS

Nadchodzące wydarzenia
26-28 maj - Nowe życie w Duchu Świętym
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Najświętsza Panna chroni mnie zawsze, gdy tylko Ją wezwę. Jeśli nachodzi mnie niepokój czy też mam jakiś kłopot, to od razu zwracam się do Niej — i zawsze, jak najczulsza z Matek, zajmuje się moimi sprawami.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >