2015-09-26 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-09-26

HOMILIA

Realistą jest
ten, kto w Słowie Bożym rozpoznaje fundament wszystkiego

Benedykt XVI

Wszyscy byli pełni podziwu dla
wszystkich Jego czynów

Zarówno tłum jak i uczniowie są pełni podziwu
ponieważ są świadkami niezwykłych czynów Syna Bożego, który działa dla dobra
człowieka. Ale tylko swoim uczniom ukazuje swoją przyszłą mękę, która jest
źródłem cudów i która doprowadzi Go do niemocy Krzyża. Wobec perspektywy
Krzyża konieczne jest wyzbycie się jakiejkolwiek dwuznaczności. Albo staję się wierzącym uczniem,
przyjmującym prawdziwą wielkość Boga, która przejawia się w pokornym oddaniu
się człowiekowi, albo zamykam się na wiarę z powodu niezrozumienia Krzyża
pozostając otwartym na wszystko inne, co jednak nie przyniesie wolności i
zbawienia. Czy działanie Boga w moim życiu i w życiu innych wzbudza we mnie
podziw? Potrafię zdobyć się na podziwianie dzieł Boga? Czy dostrzegam je? A
może po prostu nie widzę już niczego?!?! Może nie chcę widzieć niczego?!!?

Weźcie wy sobie dobrze do serca te
słowa

Inne możliwe i dosłowne tłumaczenie tych
słów mówi: Włóżcie sobie w uszy wasze te słowa. Otrzymujemy nakaz uczynienia
czegoś wyjątkowego, zupełnie nowego i niezwykle męczącego! Jestem wezwany do nowego życia walcząc z oporami, które mi
towarzyszą każdego dnia w przyjmowaniu Bożego słowa, a tym samym Bożej woli.

Włóżcie sobie w uszy

Ucho w życiu człowieka ma rolę przyjmowania
słowa. Jest to rola bardzo ważna, ponieważ dzięki niej człowiek może stać się
zupełnie kimś nowym, kimś innym niż był dotychczas. Człowiek dzięki
przyjmowanemu słowu staje się! Zły duch robi wszystko, aby Słowo w nas nie
zamieszkało, zamyka nas na Słowo! Głuchota nie pozwala nam poznać i pokochać
Boga!

Te słowa

Ewangelia podkreśla, aby przyjąć te słowa
a nie inne! Te słowa podkreślają nie tyle co Jezus uczynił, ale Jego mękę dla
człowieka! To właśnie w męce Syna Bóg ukazuje swoją wielkość i nieskończoną
miłość do mnie i czyni się nieskończenie małym oddając się w moje dłonie! Tylko
te słowa leczą mnie z głuchoty, która zabija oddzielając od Boga i od
bliźniego. Dopóki jestem głuchy na Słowo, dopóty nie mogę walczyć ze złem.
Głoszenie męki Syna Bożego przynosi nam zbawienie.

ks. Jacek Pawłowski MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >