2015-09-25 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-09-25

HOMILIA

Sondaż
Jezusa

Zapewne doskonale zdajemy
sobie sprawę z ogromnej w ostatnich czasach roli sondaży,
rankingów, badań opinii publicznej. Są one nie tylko probierzem
nastrojów i poglądów szerokich mas społeczeństwa, ale
niewątpliwie także je kształtują, żeby nie powiedzieć
manipulują nimi. Czy zadajemy sobie chociaż od czasu do czasu
pytanie: czy i jak bardzo jestem, jesteśmy pod ich wpływem? Czy
moje poglądy są naprawdę moje?
Jezus pyta uczniów: Za
kogo uważają Mnie tłumy? Jednak ważniejsze zdaje się być dla
Niego pytanie skierowane wprost do uczniów, do tych, którzy
opuścili wszystko i poszli za Nim. Na tłum bowiem nie można
specjalnie liczyć. Opinia publiczna jest w stanie bardzo szybko
zmienić swoje zapatrywania albo przez długi czas ulegać
złudzeniom. Nic nie zastąpi natomiast własnej refleksji na zadane
przez Jezusa pytanie. I tylko osobista zażyłość z Jezusem jest
źródłem dojrzałej odpowiedzi na to pytanie, takiej, jakiej
udzielił Piotr.
Weźmy
na koniec pod rozwagę jeszcze jeden fakt. Kiedyś, na końcu
dziejów, to my osobiście będziemy musieli zdać sprawę z
odpowiedzi, których udzieliliśmy, bądź nie udzieliliśmy Bogu.
Nie odpowie wówczas za nas żadna opinia publiczna, nie będzie
można się za nią schować. Bóg, który obdarzył nas rozumem i
dobrą wolą, każe zdać sprawę z ich używania.

ks.
Grzegorz Szczygieł MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >