2015-09-25 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-09-25

HOMILIA

Sondaż
Jezusa

Zapewne doskonale zdajemy
sobie sprawę z ogromnej w ostatnich czasach roli sondaży,
rankingów, badań opinii publicznej. Są one nie tylko probierzem
nastrojów i poglądów szerokich mas społeczeństwa, ale
niewątpliwie także je kształtują, żeby nie powiedzieć
manipulują nimi. Czy zadajemy sobie chociaż od czasu do czasu
pytanie: czy i jak bardzo jestem, jesteśmy pod ich wpływem? Czy
moje poglądy są naprawdę moje?
Jezus pyta uczniów: Za
kogo uważają Mnie tłumy? Jednak ważniejsze zdaje się być dla
Niego pytanie skierowane wprost do uczniów, do tych, którzy
opuścili wszystko i poszli za Nim. Na tłum bowiem nie można
specjalnie liczyć. Opinia publiczna jest w stanie bardzo szybko
zmienić swoje zapatrywania albo przez długi czas ulegać
złudzeniom. Nic nie zastąpi natomiast własnej refleksji na zadane
przez Jezusa pytanie. I tylko osobista zażyłość z Jezusem jest
źródłem dojrzałej odpowiedzi na to pytanie, takiej, jakiej
udzielił Piotr.
Weźmy
na koniec pod rozwagę jeszcze jeden fakt. Kiedyś, na końcu
dziejów, to my osobiście będziemy musieli zdać sprawę z
odpowiedzi, których udzieliliśmy, bądź nie udzieliliśmy Bogu.
Nie odpowie wówczas za nas żadna opinia publiczna, nie będzie
można się za nią schować. Bóg, który obdarzył nas rozumem i
dobrą wolą, każe zdać sprawę z ich używania.

ks.
Grzegorz Szczygieł MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >