2015-09-23 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-09-23

HOMILIA

Iść,
głosić i uzdrawiać

Oburzamy się albo też
podziwiamy Świadków Jehowy, że mają czas i odwagę chodzić od domu do domu i
opowiadać o Jezusie. Mówimy, że to sekciarskie, że dziś tak się nie da. A może są
oni dla nas wyrzutem, że nas na to nie stać? To nie te czasy, każdy jest wolny,
może sam wybierać, co ja się mam innym narzucać Znamy te wymówki na pamięć…
Zbyt szybko szukamy usprawiedliwienia, aby nie iść i nie głosić Jezusa, aby nie
zaczynać uzdrawiać ludzi mocą Jezusa. Zbyt szybko… A tymczasem polecenie
Jezusa z dzisiejszej Ewangelii jest wciąż aktualne: idźcie, głoście,
uzdrawiajcie.

Jak to jest możliwe, także
dzisiaj dla nas? Ewangelia mówi nam, że to Jezus sam wybrał swoich apostołów i
to On dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia
chorób. To Jezus wysłał ich z konkretnym zadaniem: głosić królestwo Boże i
uzdrawiać chorych. Tak, mają mieć tylko Jezusa i Jego moc. Poza tym nic! Trzeba
nam zawierzyć na nowo temu Słowu Jezusa. A potem już tylko iść, głosić i
uzdrawiać w Jego Imię, bo tylko w Jego imieniu jest nasze zbawienie!

Dlaczego tego nie czynimy?
Dlaczego ciągle pozostajemy w domu, w ciepłym zakątku Kościoła? Nie dowierzamy
Słowu Jezusa i Jego mocy? Spróbujmy zaangażować się w Ewangelizację nadmorską,
w Ewangelizację miast czy wiosek, ewangelizację własnej parafii. Wtedy
odkryjemy, że Słowa Pan jest żywe dzisiaj.
A On sam zatroszczy się o nas i nasze potrzeby.

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >