2015-09-18 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-09-18

HOMILIA

Młody święty

Bardzo często świętość jawi mam się jako rzeczywistość, którą osiąga
człowiek dojrzały, powiem więcej, stary. Rzeczywiście tak jest, że większość
wielkich świętych, jeśli możemy tak rozróżniać, to ludzie którzyprzeżyli
czasów wiele. Pan uświęcił ich życie, przez różne doświadczenia, aż w końcu
osiągnęli palmę zwycięstwa.

Dzisiaj przed nami staje człowiek
młody -święty Stanisław Kostka. Zatem świętość to nie jest ostatni etap w życiu
dojrzałego chrześcijanina, ale to łaska Pana udzielana zawsze. Tylko nie zawsze
ziarno trafia na ziemie żyzna i urodzajną, która chce wydawać owoce świętości.
Młodość jest szczególnym czasem gdzie człowiek jest zdolny wydawać owoce
świętości. Bo młodzi są radykalni, bo młodzi maja w sobie świeżość , bo młodość
lubi wezwania i szukania ideałów i autorytetów. Parafrazując wypowiedz JPII z
Listu do Młodych z 1985 roku możemy powiedzieć że, młodość to najpiękniejszy
okres w życiu człowieka, piękniejszego nie było i już nie będzie. Dalej,
młodość to okres najbardziej odpowiedzialny w życiu człowieka, ponieważ
człowiek dokonując wyborów, bardzo często decyduje o swoim życiu na zawsze.
Więcej, to czas kształtowania sumienia, wewnętrznego ja, tzn. tego jakim będę
człowiekiem w przyszłości. Inaczej mówiąc, będąc młodym , jesteś jak rzeźbiarz,
który dostaje do ręki glinę, i już teraz zaczyna rzeźbić swoje życie. Być może
będzie to piękne dzieło przed którym ludzie będą pochylali głowy, albo będą
kiwali głowami, bo będzie to jeden wielki życiowy kicz. Stanisław Kostka
zaryzykował i wygrał. Jego życie nie było udawane i nie było kiczem. Był bardzo
autentyczny w tym co robił, i dlatego dziś czytamy teks z Księgi Mądrości:
Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. I był w tym wszystkim
mądry i święty.

Młody Zwycięzca

Zwłaszcza dziś młody człowiek jest narażany na różnego rodzaju pokusy.
Nadmierny materializm, hedonizm, łatwa droga rozwiązłości seksualnej,
narkotyki, deptanie wartości w imię pseudo wolności, krytyka starszych. Oto
niektóre rzeczywistości mogące przeszkadzać żyć ludziom młodym. Jednakże Pan
ich nie zostawia, ponieważ są młodzi, którzy jak pisze św. Jan zwyciężyli
Złego. To znaczy dzięki łasce Pana potrafili rozeznać, co dla nich tak naprawdę
jest zbawienne.

Zagubiony Jezus
On może zaginąć, nie tylko w życiu
człowieka młodego, dorosłego, ale także w życiu Maryi i Józefa. To dla nas
znak, że wiara jest utracalna. Jednakże Oni zaczęli Go szukać. I gdzie go
znaleźli ? W świątyni. To dla nas znak. Gdy zagubisz Jezusa, to rusz w drogę i
zacznij go szukać. Gdzie? W Kościele.

ks. Zbigniew Wal MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >