2015-08-23 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-08-23

HOMILIA

Tajemnica
wiary

Piotr nie mówi, że rozumie wszystko, co
Jezus powiedział. Dlatego nie ma znaczenia, że nie pojmujemy wszystkiego, co
odnosi się do Eucharystii. Nikt z nas nie doświadczył jeszcze Nieba, więc nikt
nie jest w stanie wyjaśnić dokładnie, co znaczy że Jezus jest chlebem, który
zstąpił z Nieba. Nikt z nas nie posiada czystego obrazu tego, co znaczy żyć z
Bogiem na wieki. Mamy natomiast możliwość przyjęcia tego wszystkiego z wiarą.

Paradoks polega na tym, że wiara nie jest
jednak w swej istocie ślepa i bezmyślna. Wiara jest oparta na prawdzie i
realności Bożego słowa. W momencie, gdy zaczynasz przyjmować to, co cię
przerasta, Bóg zaczyna rozwijać twoje rozumienie tajemnic. Wiara tęskni do
zrozumienia, ponieważ poznając, przyjmuje Tego, w którego wierzy. Święty Augustyn
z Hippony powiedział: Wierzę, aby zrozumieć i rozumiem, aby głębiej wierzyć.

Jak to możliwe? Bóg oferuje tym, którzy
za Nim idą swojego Ducha. To dzięki Jego działaniu ograniczony w swoich
władzach poznawczych człowiek może wzrastać w poznawaniu Niepoznawalnego.

Niech Duch Święty pomoże nam wzrastać w
zrozumieniu tego, w czym przez wiarę dziś uczestniczymy.

ks. Andrzej Wierzba MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >