2015-08-23 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-08-23

HOMILIA

Tajemnica
wiary

Piotr nie mówi, że rozumie wszystko, co
Jezus powiedział. Dlatego nie ma znaczenia, że nie pojmujemy wszystkiego, co
odnosi się do Eucharystii. Nikt z nas nie doświadczył jeszcze Nieba, więc nikt
nie jest w stanie wyjaśnić dokładnie, co znaczy że Jezus jest chlebem, który
zstąpił z Nieba. Nikt z nas nie posiada czystego obrazu tego, co znaczy żyć z
Bogiem na wieki. Mamy natomiast możliwość przyjęcia tego wszystkiego z wiarą.

Paradoks polega na tym, że wiara nie jest
jednak w swej istocie ślepa i bezmyślna. Wiara jest oparta na prawdzie i
realności Bożego słowa. W momencie, gdy zaczynasz przyjmować to, co cię
przerasta, Bóg zaczyna rozwijać twoje rozumienie tajemnic. Wiara tęskni do
zrozumienia, ponieważ poznając, przyjmuje Tego, w którego wierzy. Święty Augustyn
z Hippony powiedział: Wierzę, aby zrozumieć i rozumiem, aby głębiej wierzyć.

Jak to możliwe? Bóg oferuje tym, którzy
za Nim idą swojego Ducha. To dzięki Jego działaniu ograniczony w swoich
władzach poznawczych człowiek może wzrastać w poznawaniu Niepoznawalnego.

Niech Duch Święty pomoże nam wzrastać w
zrozumieniu tego, w czym przez wiarę dziś uczestniczymy.

ks. Andrzej Wierzba MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Badź sobą.”
(Michel Quoist)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >