2015-08-22 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-08-22

HOMILIA

Drodzy Bracia i Siostry!

W dzisiejsze wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny Królowej pragnę
wspomnieć na bliskie mi sercu miejsce Bozkov. Tu znajduje się figura Matki Bożej nazwanej Królową Gór. Jej kult rozwijał się
wraz z osiedlaniem się ludzi w tej miejscowości,
o czym świadczą liczne legendy i opowiadania.

Początek historii Bozkova jest związany ze
źródełkiem u Matièky, czyli u Mamusi, gdzie wiele
osób otrzymało dar uzdrowienia i łaskę duchowego odrodzenia serca. Zanim
powstał kościół, tam nasi przodkowie pogłębiali wiarę i modlili się do Boga o
potrzebne łaski.
W dzisiejszym sanktuarium
znajduje się figura Matki Bożej Królowej Gór owiana licznymi
legendami. Jedna z nich przypomina nam o cudownym uzdrowieniu chorej żony
górnika. Była to pobożna kobieta, modląca się do Maryi o potrzebne łaski.
Pewnego dnia w czasie snu zobaczyła aniołki, które skierowały do niej słowa
pociechy i wskazały miejsce pomocy. Kobieta opowiedziała to mężowi, a on ze
swoimi kolegami zaczął kopać w ziemi, we wskazanym miejscu. Znaleźli figurę
Matki Bożej. Uznając to za znak, przenieśli ją do domu. Kobieta została uzdrowiona, a ludzie prosili,
aby ta figura została w kościele, gdzie do
dziś jest czczona i wyprasza wiele łask dla pielgrzymujących osób.

W
oratorium bozkovskiej światyni jest
korona, na której prawdopodobnie osadzone są szlachetne kamienie z pobliskiego Kozakowa
– góry wulkanicznej. Jest to wotum wdzięczności i wyraz żywej wiary okolicznej
ludności. Królowa Gór -jak
o niej mówimy – płaszczem swej matczynej
obecności ratuje swoje dzieci. Szczególnie w dzisiejszych czasach wzywa nas do
poszukiwania Boga w codziennym życiu. W tych wydawałoby się normalnych czasach,
w cichości pracy i problemach życia, w
naszym zagonieniu i szumie medialnym Maryja jest blisko i pamięta o swoich
dzieciach. Zwiastuje nam tą radosna Nowinę o obecności Jej Syna.

Pewnie często będziemy się pytać: Jak się to stanie?

Przecież mamy tyle wątpliwości,
niewyjaśnionych sytuacji, problemów..
Tak trudno nam usłyszeć głos Boga. Niejednokrotnie wybieramy to, co dla nas
łatwiejsze, przynosi korzyści, krótkie szczęście. Uciekamy od
odpowiedzialności, zagłuszamy nasze sumienie prostym stwierdzeniem: Wszyscy tak czynią. A
przecież słowa pierwszego czytania są i dziś aktualne.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką…

W tym świetle rodzi się nasz
Zbawiciel, który przynosi nam nadzieję, przywraca pokój serca. Abyśmy to poznali,
potrzeba nam wiary, zaufania. Maryja Królowa dba o nas, swą dobrocią podnosi z
prochu nędzarza. Zaprasza do swych królewskich ogrodów i pragnie naszego
szczęścia.
Królowa, w naszym
mniemaniu, ma być dostojna, pięknie ubrana, radosna, ciągle przebywająca w pałacu,
więc trudno nam w jej oczach zobaczyć łzy
i boleść. Jednak Maryja zmienia ten obraz. Jej łzy wyrażają głęboką troskę o
życie swych dzieci, smutek z ludzkiej grzeszności.

Piękna legenda o męczeńskiej
śmierci św. Andrzeja, który był wielkim czcicielem Panny Maryi, opowiada o jego
śmierci. Ukrzyżowany za wiarę wstępuje do raju, gdzie chciał najpierw spotkać
się z Maryją. Nie mógł jej znaleźć, dlatego pyta o Nią. Słyszy odpowiedź:

-Nie ma Jej tutaj, stale zostaje
na ziemi, aby ocierać łzy swym płaczącym dzieciom.

Maryja, wypowiadając słowa: Oto
ja służebnica Pańska, przyjmuje swą posługę miłości . Ma w swych
ramionach nasze pytania i wątpliwości, prowadzi nas, pociesza. A
kiedy upadamy, podaje pomocną dłoń.

ks. Krzysztof Mikuszewski
MS (Bozkov Czechy)

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie wystarczy znać dobro, trzeba je praktykować.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >