2015-08-21 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-08-21

HOMILIA

Które przykazanie jest
największe?

Kolejne spotkanie Jezusa z
człowiekiem. Po saduceuszach, bogatych i możnych, z Jezusem spotykają się
faryzeusze. Osoby, które przestrzegały Prawa, przez co były podziwiane przez
lud. Oni dobrze wiedzieli, jakie jest Prawo. Obok dekalogu z góry Synaj, faryzeusze
znali jeszcze 513 innych przepisów, które warunkowały życie religijne, moralne
i społeczne w Izraelu. Jednak podstępem chcą Jezusa zdyskredytować.

Będziesz miłował!

Na pytanie faryzeusza Jezus daje
bardzo prostą odpowiedź. Jest to największe przykazanie, człowiek stworzony na
obraz i podobieństwo Boże został stworzony do
Miłości. Jednak najpierw trzeba poznać, aby potem pokochać. Nikt nie
kocha kogoś, kogo nie zna. Najważniejsze przykazanie mówi o tym, aby kochać Boga
i bliźniego, kochać Ojca i kochać braci, wtedy stajemy się prawdziwymi dziećmi
Bożymi.

Dzisiejszy patron dnia św. Pius X
w swoim życiu wielokrotnie pokazywał, jak należy wyrażać miłość względem Boga i
bliźniego. Jako duszpasterz był zawsze blisko ludzi i pozostał nim jako papież, reformując Kościół, zawsze kierując się miłością do Boga i bliźniego.

Św. Piusie X, módl się za nami!

ks. Jakub Dudek MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >