2015-08-20 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-08-20

HOMILIA

Co mówi nam dzisiejsza przypowieść?

W odpowiedzi na to pytanie
wyobraź sobie wielką ucztę, przyjęcie biznesowe lub ogrodowe party. Cokolwiek
zdołasz sobie wyobrazić, będzie to odrobiną wobec tego, co przygotował nam Bóg.
Św. Bernard, którego Kościół dziś wspomina, powie o tego typu dysproporcjach,
że różnica nie jest mniejsza niż pomiędzy człowiekiem, który pragnie, a źródłem
wody. Różnica jest nie do ogarnięcia, ponieważ ani oko nie widziało, ani ucho
nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Tak
więc Bóg przypomina nam, że jesteśmy zaproszeni na najważniejszy bankiet w
historii wszechświata.

Co
jeszcze?

Przypowieść zawiera dwie historie. Pierwsza z nich jest o odmowie i jej konsekwencjach.
Jezus kieruje to ostrzeżenie do współczesnych mu Żydów, ponieważ nie przyjęli
Go jako Mesjasza i Zbawiciela.

Druga część skupia naszą uwagę na
tych, którzy nie byli przyjaciółmi króla, lecz otrzymali zaproszenie. Chociaż
było to zaproszenie absolutnie darmowe, to także jego historia zawiera
ostrzeżenie. Boża łaska jest darmowa, lecz równocześnie wymagająca. Znakiem
Bożych wymagań jest odpowiedni strój weselny.

Dochodzimy w tym momencie do pytania,
o zasadność kary. Jest ono natarczywe. Jak bowiem można wyjaśnić, że król,
który zaprasza wszystkich bez wyjątku, dobrych i złych, nakazuje później surowo
ukarać kogoś, kto nie ma stroju weselnego?

Wyjaśnienia udziela św. Jan
Chryzostom, gdy mówi, że strojem weselnym jest miłość. Bóg posiada miłość, bo
jest Miłością. Można powiedzieć, że jest w nią ubrany. Dlatego, gdy nadejdzie
ostateczna chwila zaślubin Boga ze stworzeniem, tylko ci, którzy będą ubrani w
miłość, będą mogli zostać na uczcie. Czy jednak człowiek jest w stanie stanąć
przed Bogiem – Miłością i przedstawić siebie w dobrym świetle? Nie, ale
istnieje ratunek. Rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. W Nim zostaliśmy okryci
łaską, błogosławieństwem, pięknem, usprawiedliwieniem. Naszym strojem weselnym
może być tylko On. Ktoś, kto odrzuci Chrystusa, pozbawia się drogi do
szczęścia.

W
kolejnym dniu Twojego życia pozwól, aby Duch Chrystusa kształtował Ciebie na
podobieństwo Boga – Miłości.

ks.
Andrzej Wierzba MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >