2015-08-17 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-08-17

HOMILIA

Zachowuj
przykazania

Ponieważ one
nigdy nie zostały odwołane. To jest dla nas depozyt wiary i mądrości. Grzech,
który popełniamy, przekraczając przykazania jest odrzuceniem Boga w naszym
własnym ciele. Za Przykazaniami stoi miłość Boga do człowieka, który po grzechu
nie jest w stanie wyczytać we własnym sercu tego co najważniejsze(św.
Augustyn). Dlatego Bóg dał nam przykazania, aby chronić ludzkość i każdego z
nas przed niszczycielską siłą egoizmu, nienawiści i kłamstwa.

Ale w życiu chrześcijanina chodzi o coś głębszego.

Ponieważ kto
mówi, że Go zna, a nie przestrzega Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim
prawdy (1J2, 4). Dlatego Pan Jezus ukazuje drogę przyjaźni. Odpowiada
poszukującemu człowiekowi: Jeśli chcesz być doskonały… Bo istotą bycia
chrześcijaninem jest żywa relacja z Jezusem. To relacja ścisła i osobowa ze
swoim Panem i wyruszanie wraz z Nim codziennie w drogę prowadzącą do
prawdziwego życia. My możemy miłować ponieważ On pierwszy nas umiłował.

Czy żyję z wdzięcznością w sercu względem Boga za to, że dał mi
Słowo, które daje światło na porządkowanie mojej relacji z Nim i z bliźnimi?
Czy jestem wdzięczny za dar Ducha Świętego, który umożliwia nam spełnianie tego
Słowa w życiu z Bogiem i bliźnimi?

ks. Antoni Skałba MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >