2015-08-15 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-08-15

HOMILIA

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
PannyGdzie mieszka Bóg? To nie jest pytanie, które zadaje tylko dziecko w
wieku przedszkolnym. Gdzie przebywa Pan Bóg to pytanie, na które odpowiedź
znajdujemy już w Księdze Kronik. Dawid uroczyście sprowadza do namiotu Arkę
Pana i stawia ją na środku. Tablice kamienne z przykazaniami Bożymi zamknięte w
złotem przyozdobionej skrzyni z drzewa akacjowego były miejscem przebywania
Boga. Gdy Babilończycy zniszczyli świątynię, Arka Pana zaginęła. Cześć jaką otaczano
Arkę w świątyni Salomona przeszła na drugą świątynię odbudowaną w latach
520-515 p. Ch. i na miasto Jerozolimę. Miejsca te nazywano tronem Bożym i
podnóżkiem dla Jego stóp.Gdzie mieszka Pan Bóg to pytanie, które nie wprost, zadaje nam dziś Liturgia
Słowa (ta z wigilii, jak i z dnia). W jej centrum jest Maryja. To ona pojawia
się jako znak na niebie. Przed jej pojawieniem się otwarta zostaje świątynia i
ukazuje się Arka Przymierza. Niewiasta rodzi Dziecko, które zostaje porwane do
Bożego tronu. W Ewangelii Maryja powiedziawszy jej wielkie TAK dla Bożego
Słowa, niosąc Jezusa-Zbawiciela pod sercem, pełna radości odwiedza krewną
Elżbietę. Ta z kolei witając Maryję wypowiada znamienne słowa: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że
spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.Maryja staje się błogosławionym mieszkaniem dla Boga Zbawiciela, bo
słuchając Słowa jako pierwsza uwierzyła w nie. W Maryi najpełniej i najdoskonalej zamieszkał Bóg. Ważnym jest budowanie i upiększanie miejsc kultu Bożego. Ważnym jest też
głoszenie i pogłębianie wiary w ostateczne spotkanie i zamieszkanie z Bogiem w
niebie. Ważniejszym jest jednak budowanie mieszkania dla Boga w nas.
Dzieje się tak wtedy, gdy stajemy się jak Maryja gdy uwierzywszy Słowu Boga
pozwalamy mu zmieniać nasze życie i idziemy głosić go innym. A gdzie Bóg ze
swoim Słowem, tam Maryja w swoim majestacie i tam też Kościół.Świętujmy z radością dzień, w którym dzięki Maryi odkrywamy miejsce
zamieszkania Boga. Amen.

ks. Witold Kuman MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >