2015-08-14 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-08-14

HOMILIA

Zatwardziałość
Izraela

Faryzeusze podstępnym pytaniem wystawiają
Jezusa na próbę. Chcieli zmusić Go w ten sposób do opowiedzenia się za
nauczaniem jednej ze szkół rabinistycznych. Rozwód był dopuszczany przez judaizm
a dyskusja na ten temat dotyczyła jedynie powodów, które go usprawiedliwiały.

Inicjatywa,
poza bardzo nielicznymi przypadkami, należała do męża. Gama powodów była dość
szeroka. Rozciągała się od drobnych spraw dotyczących codziennego życia,
poprzez przypadki, które uważane były za naruszenie ówczesnej moralności aż do
przypadku najpoważniejszego, którym było cudzołóstwo. Tylko wówczas nikt nie
wątpił w dopuszczalność, a nawet, obowiązek roz­wodu.

Twórcza wierność

Jezus nie daje się wciągnąć w niekończące
się dyskusje prawne. Pokazuje swoim słuchaczom, iż po­zwolenie Mojżesza, które
faryzeusze interpretują jako zdobycz cywilizacyjną i kulturalną, jako znak
Bożej życzliwości, świadczy w rzeczywistości przeciw nim. Jezus ukazuje im, iż
nie są oni zdolni do przeżywania miłości między mężczyzną a ko­bietą tak, jak
pokazał to Bóg w przymierzu zawartym ze swoim ludem.

Jezus nie
chce mówić o koncepcji małżeństwa pojętego zasad­niczo jako kontrakt, gdzie w
grę wchodzą wzajemne zobowiązania, własność, prawa, mniej lub bardziej słuszne
racje.

Jezus mówi o
godności osoby i o powadze miłości. Nie waha się nazwać cudzołóstwem"
zerwania więzi i przymierza, które nie jest tylko kontraktem, lecz powinno
odzwierciedlać przymie­rze Boga z Jego ludem, stanowiąc trwałą wspólnotę,
niezależnie od różnych trudności. Chodzi mu o twórczą wierność, a nie o rutynę;
wierność, która wypływa z miłości, a nie z prawa; z przymierza, a nie z
kontraktu-wymiany.

Powołanie do jedności

Jezus staje także w obronie jedności
małżeńskiej kiedy przywołuje fragment Księgi Rodzaju: Dlatego opuści człowiek dom swego ojca i matki i połączy się ze swoją
żoną i będę dwoje jednym ciałem. Widzimy, że dzisiaj aby małżeństwo było
prawdziwe i mogło zbudować podstawy autentycznego wychowania dzieci, jest
niezbędna jedność w poszanowaniu różnorodności płciowej, męskości i kobiecości.
Autentyczna jedność i harmonia małżeńska zależy prawie w stu procentach od tego
zaangażowania i poszanowania. Wpływ na dzieci i ich wychowanie zależy głównie
od harmonii, od miłości męża i żony, miłości dającej wolność, by każdy był
sobą.

Wspólnota,
czy jedność, którą mają za zadanie stworzyć małżonkowie, realizuje się poprzez
wzajemne oddanie, które jest także wzajemnym podporządkowaniem. Chrystus jest
źródłem i jednocześnie przykładem takiego właśnie poddania, które będąc
wzajemne w bojaźni Chrystusowej,
udziela jedności małżeńskiej głębokiego i dojrzałego charakteru.

Słuchając
zaproszenia Jezusa do wierności i jedności módlmy się za wszystkich małżonków,
aby byli trwałym znakiem oblubieńczej wierności i jedności!

ks. Jacek
Pawłowski MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Prawda jest łagodna, prawda jest cicha, prawda nie jest hałaśliwa.”
(papież Franciszek)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >