2015-08-13 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-08-13

HOMILIA

PRZEBACZYĆ

Królestwo niebieskie, to życie tym samym
życiem, którym żyje Pan Bóg i kierowanie się tym samym współczuciem względem
bliźnich jakie Pan Bóg ma względem mnie: Czyż więc i ty nie powinieneś był
ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?

Miłości nie nauczymy się w żadnej szkole,
ani na wykładach teologii czy na kilkugodzinnych kursach małżeńskich. Miłości
zdolnej do przebaczenia chrześcijanin uczy się całe życie. To Pan Bóg ma dla
nas miłość uzdalniającą do pokonywania w sercu rodzącej się złości, nienawiści,
rozczarowania, do przyjęcia bycia niezrozumianym, do przyjęcia ostrej krytyki z
ust osoby kochanej. Kiedy kolejny raz zostałeś/łaś boleśnie zraniony/a,
oskarżony/a niesprawiedliwie, zdradzony/a . – to z ust Jezusa i z Niego samego
płynie dla nas, oszukanych w miłości, dobra nowina: Nie mówię ci, że aż siedem
razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Mocą Jezusa Chrystusa, który za nas umarł i
zmartwychwstał, zawsze jest możliwe przebaczenie bratu, który wykroczył
przeciwko mnie.

ks. Antoni Skałba MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >