2015-08-13 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-08-13

HOMILIA

PRZEBACZYĆ

Królestwo niebieskie, to życie tym samym
życiem, którym żyje Pan Bóg i kierowanie się tym samym współczuciem względem
bliźnich jakie Pan Bóg ma względem mnie: Czyż więc i ty nie powinieneś był
ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?

Miłości nie nauczymy się w żadnej szkole,
ani na wykładach teologii czy na kilkugodzinnych kursach małżeńskich. Miłości
zdolnej do przebaczenia chrześcijanin uczy się całe życie. To Pan Bóg ma dla
nas miłość uzdalniającą do pokonywania w sercu rodzącej się złości, nienawiści,
rozczarowania, do przyjęcia bycia niezrozumianym, do przyjęcia ostrej krytyki z
ust osoby kochanej. Kiedy kolejny raz zostałeś/łaś boleśnie zraniony/a,
oskarżony/a niesprawiedliwie, zdradzony/a . – to z ust Jezusa i z Niego samego
płynie dla nas, oszukanych w miłości, dobra nowina: Nie mówię ci, że aż siedem
razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Mocą Jezusa Chrystusa, który za nas umarł i
zmartwychwstał, zawsze jest możliwe przebaczenie bratu, który wykroczył
przeciwko mnie.

ks. Antoni Skałba MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >