2015-08-12 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-08-12

HOMILIA

Nasze plany i nadziejeNasze plany i nadzieje, ktoś niweczy raz po raz. To słowa pieśni ku czci Bożego Miłosierdzia. Dobrze współbrzmią one z dzisiejszym I czytaniem. Mojżesz też miał swoje plany i nadzieje, że doprowadzi lud wybrany do Ziemi Obiecanej. Po ludzku to mu się w pełni należało. Przecież on właśnie przygotował wszystko, co więcej przeprowadził całą akcję ze wszystkimi niebezpieczeństwami i trudnościami. Utrzymał wszystko w jedności, uchronił przed bałwochwalstwem, itp.A jednak wola Boża była inna. I Mojżesz w posłuszeństwie Bogu tę wolę przyjął. Próbuję sobie wyobrazić to ostatnie spojrzenie Mojżesza z góry Nebo na upragnioną tak bardzo Ziemię Obiecaną. Musiało to być bardzo mocne przeżycie. Musiało to być zmaganie się wewnętrzne. Podobne do zmagania Jakuba przy potoku Jabbok.I zwyciężyło posłuszeństwo, poddanie się woli Bożej, pokorne Panie, jeśli taka Twoja wola, to niech się ona stanie.Mojżesz a moje plany i nadziejePiękny przykład dla nas wszystkich, zwłaszcza wtedy, gdy się nam wydaje, iż jesteśmy niezastąpieni w jakimś dziele, zadaniu czy pracy. Sprawdza się powiedzenie, iż nie ma ludzi niezastąpionych. Niezastąpiony jest tylko Pan Bóg.Nagrodą za posłuszeństwo Bogu i złożoną w ten sposób ofiarę z możliwości wprowadzenia ludu wybranego do Kanaanu jest zdanie: Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz.Posłuszeństwo Bogu wyraża się też w posłuszeństwie Kościołowi, czyli wspólnocie wierzących, która, według teologii jest też, jako Lud Boży w swej całości wspólnotą cieszącą się darem nieomylności w sprawach wiary. Warto więc żyć, na co dzień tak, by słuchać głosu Boga w głosie Wspólnoty Kościoła.Panie Jezu, naucz mnie modlić się z ufnością, we wspólnocie Kościoła. Pomóż mi zdawać się na Twoją wolę i zawsze się z nią zgadzać, wierząc, iż tylko wtedy Ty działasz i zbawiasz.Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co my chcemy.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >