2015-08-02 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-08-02

HOMILIA

Mojżesz tłumaczy
ludowi to, co Bóg uczynił na rzecz ocalenia, nakarmienia ludu w
drodze przez pustynię. Również Pan Jezus tłumaczy to, co
uczynił, tym, którzy za Nim idą. A wcześniej nakarmił rzesze,
cudownie rozmnażając chleb. Nakarmił ich chlebem, aby otworzyć im
oczy na prawdę, że On właśnie przynosi chleb dający, karmiący w
sercach wierzących w Niego życie wieczne, czyli prawdziwe Życie. I
dzieje się coś ważnego: idący za Jezusem, ci, których nakarmił,
nie chcą Jemu uwierzyć. Zadawalają się rolą kibica, są co
prawda Jego ‘fanami, biegną za Nim równoległymi drogami do Jego
drogi, ale na drogę wiary w Niego, drogę wiary Jemu, nie chcą
wejść.

My podobnie:
Tak, Panie Jezu, ale ., przecież Pan Bóg nie da mi jedzenia
na talerz , ależ ja jestem tylko człowiekiem, a nie Bogiem
On nie rozumie co to znaczy mieć dzieci, żonę, męża, dom do
utrzymania On nie rozumie co to znaczy nie mieć żony, męża,
dzieci, bliskiej osoby, co to znaczy cierpieć samotność …
Porównujemy się z innymi i w tych porównywaniach eliminujemy
Jezusa. Wyznajemy naszą wiarę, której credo mówi:
dzisiaj są inne czasy; dzisiaj nikt tak nie żyje; ja nie jestem
Jezusem Chrystusem; ja nie jestem jakimś świętym; ja nie jestem
Maryją Dziewicą, itp. Racjonalizujemy nasze życie, to znaczy
szukamy rozwiązań ludzkich, rozumowych tylko i tym samym zamykamy
się na Tajemnicę Osoby Jezusa Chrystusa, którego Ojciec naznaczył
pieczęcią, aby był naszym pokarmem na życie wieczne, na nasze
życie wieczne w Nim i z Nim.

Jezu
Chryste, rozpal Twoim Słowem w moim sercu te najglębsze aspiracje,
które Ty sam wszczepiłeś w moje serce, abym pragnął coraz goręcej
żyć, żyć prawdziwym życiem. Aby rzeczy tego życia nie
zasłoniły mi oczy serca na prawdziwe Życie. Aby radości i
przyjemności, którymi naznaczyłeś nasze życie na ziemi nie stały
się jedynym celem mojego życia i by nie zasłoniły mi
najważniejszego celu, do jakiego mnie stworzyłeś – Życia
wiecznego z Tobą i w Tobie.

ks.
Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co my chcemy.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >