2015-07-31 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-07-31

HOMILIA

Popularność na pstrym
koniu jedzie

Fragment dzisiejszej Ewangelii jest
kontynuacją mowy Jezusa wygłoszonej w synagodze w Nazarecie. Jezus głosi, że
słowa proroka Izajasza wypełniły się. Widzi, że Jego krajanie nie są
dyspozycyjni na otwarcie się na łaskę wiary. Są zablokowani Jego pochodzeniem,
związkami rodzinnymi. Jezus jest znany i uwielbiany dopóki mówi rzeczy, które
się podobają, które idą w kierunku zgodnym z przekonaniami słuchaczy. Ale kiedy
Jego słowo chłosta, dotyka, kwestionuje, prowokuje do dania więcej, wtedy budzi
się opór, chęć odrzucenia go. Świat bierze z Ewangelii to, co mu odpowiada,
odrzucając to, co go osądza. Tak czynimy
również i my, ludzie Kościoła. Wszyscy tworzymy pewną wizję Mesjasza i chcemy
by Bóg ją zaakceptował.

Cudowne znaki czy Słowo
Boże?

Jezus objawia swoją misję mesjańską,
przychodzi by wypełnić proroctwa. Mieszkańcy Nazaretu proszący o cudowne znaki,
tylko w ten sposób byliby zdolni otworzyć się na wiarę w Niego, ale wiara nie
rodzi się ze znaków, tylko ze Słowa. Kto chce wierzyć w Niego, musi przejść przez
Słowo. Znak może wzbudzić refleksję, myśl, która później może wpłynąć na wiarę, ponieważ należy do inteligencji, może
wpływać na zdrowe rozeznanie. Jezus nie chce pozostawić swoich ziomków w
niepewności, w wątpliwościach, w niewierze, pragnie pomóc im w dokonaniu
prawdziwego aktu wiary i dlatego mówi im, że nie przynależą do proroka cudów.
Prorok nie jest posłany aby dokonywać cudowne znaki. Jest po to, aby dawać
prawdziwe Słowo Boże, aby przekazywać wolę Bożą dotyczącą zbawienia w
codzienności i w historii. Jest po to, aby objawiać, ukazywać drogę która lud
powinien podążać, jeżeli chce pozostać w prawdzie Przymierza zawartego ze swoim
Bogiem i Panem. Prorocy nie pochodzą ze znanych dynastii i nie mają także
szlacheckich korzeni. Są osobami pochodzącymi z ludu, które Bóg wzywa i posyła.
Jeżeli któryś z nich uczynił cud, to uczynił to dla obcych. Eliasz uczynił cud
dla wdowy z Sarepty Sydońskiej, Elizeusz dla Syryjczyka Naamana, który nie
należał do ludu wybranego. Jezus nie czyniąc żadnego cudu w Nazarecie,
potwierdza bycie prorokiem Boga żywego.

Aby
zrozumieć reakcję mieszkańców Nazaretu, wyobrażam sobie frekwencję w kościele,
po zaproszeniu na spotkanie z modlitwą o uzdrowienie i modlitwą Słowem Bożym.
Reakcja mieszkańców Nazaretu nie pochodziła z wiary, ale była całkowita
ślepotą, uprzedzeniem.

ks. Zbigniew Pałys MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Badź sobą.”
(Michel Quoist)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >