2015-07-27 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-07-27

HOMILIA

jest
ono najmniejsze ze wszystkich nasion

Generalnie rzecz biorąc, nie powinniśmy się
nim wcale zajmować. Skoro jest najmniejsze, to na co się może przydać? Jaki
może być z niego pożytek? Zwłaszcza w sprawach i sytuacjach, które są trudne i
wymagają wielkich nakładów.

Wspomnijmy wczorajszą liturgię Słowa, gdzie
zarówno w Księdze Królewskiej jak i w Ewangelii wg św. Jana mamy bardzo
konkretne przykłady tego, że mając tak niewiele, można osiągnąć tak wiele.
Gdzie jest zatem ukryta tajemnica tego sukcesu?

Otóż ważne jest to, co zrobimy z tym niewiele.
Mając jeden talent można go zakopać w ziemi, ale znajdując jedną perłę, jeden skarb,
można sprzedać wszystko by stać się ich właścicielem. Tak naprawdę chodzi tu o
pewne ryzyko, które wiąże się z zaufaniem, a zaufanie to przecież wiara!
Uwierzyć, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko wierzę, że jest Ktoś, dla Kogo
nie ma rzeczy niemożliwych!

Ziarno gorczycy rzucone w ziemię z wiarą,
że to Stwórca daje mu moc wzrostu, staje się wielkim drzewem, gdzie ptaki
znajdują miejsce na swój dom. Mojżesz, który stanął przed Faraonem, by prosić
go, aby wypuścił Izraela po 400 latach niewoli, nie miał nic, poza słowem od
Boga, które siane na twardą egipską glebę przyniosło owoc, który zmienił bieg
historii.

Podobnie w La Salette, miejscu nikomu nieznanym,
dzieciom niewiele wartym dla tego świata, Pan Bóg przygotował niespodziankę,
która sprawiła, że La Salette znane jest dziś na całym świecie. Słowo Boga,
słowo Jego Matki, które mówi o tym, że kamienie i skały zamienią się w sterty
zboża, jeżeli tylko się nawrócimy. Jeżeli wrócimy do Tego, który jest Mocą!

Słowo Boga ma moc zmieniać bieg historii,
ma również moc zmieniać nasze życie, nawet wtedy, kiedy wszystko i wszyscy
wokół mówią, że to jest niemożliwe! Zaufaj! Uwierz! Zaryzykuj! A zobaczysz wielkie
dzieła Boga!

Ks. Krzysztof Żygadło MS

Duszpasterz w Sanktuarium w La Salette

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >