2015-07-21 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-07-21

HOMILIA

Jeśli
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do
niego przyjdziemy.

Przejście
z niewoli ku wolności dokonuje się tak naprawdę w sercu człowieka: Bo kto
pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i
matką.

Co
się stało? Czy Jezus tymi słowami odżegnuje się od własnej matki, Maryi?

Nie!
Otóż, dzięki Niemu, Nowemu Mojżeszowi, zaszły zasadnicze zmiany. Pan Bóg
otworzył drogę przez śmierć. Skoro śmierć została pokonana, to został pokonany
lęk przed śmiercią, którym szatan trzymał nas w strachu. Bojąc się śmierci,
bólu, człowiek jest podatny na bycie manipulowanym, na robienie rzeczy,
których, mając wolność, nie chciałby czynić… Pan Jezus ukazując uczniów ,
którzy słuchają Jego słowa, objawia zaistniałą NOWOŚĆ. Pan Bóg przez Swojego
Syna, dokonuje nowej rzeczy: rodzi nowy rodzaj relacji między Bogiem a
człowiekiem i pomiędzy samymi ludźmi oto moja matka i moi bracia. Zamysł
Boga, plan Boga, względem człowieka jest najważniejszy, ale nie na tym koniec.
Oto teraz, uczniowie Jezusa otrzymują od Niego Moc, aby tę wolę pełnić. I to
jest prawdziwe przejście człowieka, który wierząc Bogu, doświadcza Jego mocy w
wydarzeniach codziennego życia.

Mówił
nieprzyjaciel: Będę ścigał, pochwycę, zdobycz podzielę, nasycę mą duszę,
miecza dobędę, ręka moja ich zetrze.

Jakie
są te wody śmierci, które zalewają mój umysł, wyobraźnię, serce? Przed czym,
przed kim, jest ten strach, który paraliżuje moją wolę? Co za nieposłuszeństwo
rodzi się w sercu (czego dotyczy?) kiedy widzę własną niemoc w wypełnianiu
Bożego Słowa ze chrztu św., z sakramentu małżeństwa, ze ślubów zakonnych, z
sakramentu kapłaństwa, z sakramentu pojednania?….

Wprowadziłeś
swój lud i osadziłeś na górze Twego dziedzictwa

Jezus
Chrystus przynosi prawdziwe wyzwolenie daje wolność od strachu przed
śmiercią, przed śmiercią fizyczną i śmiercią duchową, przynosi nam wolność od
śmierci na jaką nas skazują nasi bliźni, świat, politycy, choroba, starość,
grzech: śmierć nie-istnienia; śmierć braku znaczenia; śmierć przekreślenia nas,
skazania na zatopienie…

Pan
Bóg jest w mocy wyprowadzić nas z wód śmiertelnych każdego rodzaju, jak to
objawił w przejściu przez Morze Czerwone a spełnił w przejściu Jezusa Chrystusa
ze śmierci do życia!

Jezus
Chrystus a z Nim Kościół Nowy Lud Boży, nieustannie śpiewają Bogu Najwyższemu
pieśń chwały. Czy pragniesz uczyć się tej pieśni? Czy wierzysz, że Twoje życie
może być taką nową pieśnią dla Pana? Czy naprawdę pragniesz tego?

ks.
Antoni Skałba MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie wystarczy znać dobro, trzeba je praktykować.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >